Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku
Etusivu
 
Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi
Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi tarkoittaa, että työyhteisön jokainen jäsen puuttuu häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen välittömästi sitä nähdessään tai siitä kuullessaan.

Nollaan on vielä matkaa: Hyvä kohtelu työpaikalla -hankkeen selvityksen mukaan työpaikkakiusaamisesta puhuminen koetaan työpaikoilla edelleen vaikeaksi. Kiusaamisen lopettamiseksi tarvitaan sekä tietoa että asennemuutosta.
 

Lue lisää»
Yli 35-vuotiaita synnyttäjiä on yhä enemmän
Yli 35-vuotiaita synnyttäjiä on yhä enemmän

Vuonna 2012 noin joka viides synnyttäjä oli täyttänyt 35 vuotta.

Eniten 35 vuotta täyttäneitä synnyttäjiä oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, peräti 23 %. Vähiten heitä oli Kainuun sairaanhoitopiirissä (14 %). Ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,4 vuotta.
 

Lue lisää»
Syömishäiriöt lisäävät kuolleisuutta
Syömishäiriöt lisäävät kuolleisuutta

Kaikkiin syömishäiriöihin sairastuminen lisää kuolleisuutta. Laihuushäiriöpotilailla kuolemanriski oli yli kuusinkertainen ja ahmimishäiriöpotilailla lähes kolminkertainen muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna.

Laihuushäiriötä eli anoreksiaa sairastavilla suurin kuolemanvaara oli hoidon ensimmäisten vuosien aikana, mutta ahmimishäiriötä eli bulimiaa sairastavilla riski kuolla lisääntyi vasta seurannan kuluessa.
 

Lue lisää»
Vain yksi palokuolema elokuussa
Vain yksi palokuolema elokuussa

Tulipaloissa on ennakkotietojen mukaan elokuun loppuun mennessä kuollut 35 ihmistä. Elokuun aikana palokuolemia on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön seurannan mukaan ollut vain yksi.

Tämän vuoden palokuolleista 23 on miehiä ja seitsemän naisia. Viiden sukupuoli ei ilmene mediatiedoista.
 

Lue lisää»
Lapsuusiän kielellinen kehitys ennustaa myöhempää alkoholin käyttöä
Lapsuusiän kielellinen kehitys ennustaa myöhempää alkoholin käyttöä

Nopeampi kielellinen kehitys lapsuudessa ennustaa runsaampaa alkoholinkäyttöä nuoruusiässä, osoittaa vasta julkaistu suomalaistutkimus.

Yhteys kielellisten kykyjen ja päihteiden käytön välillä on kuitenkin monisyinen.
 

Lue lisää»
Poikien ymmärtäminen koulussa vaatii hyvää opettajasuhdetta
Poikien ymmärtäminen koulussa vaatii hyvää opettajasuhdetta

Poikien ongelmat luokkahuoneessa ovat usein ratkaistavissa tarkastelemalla koulun aikuisten ja oppilaan välisiä suhteita.

Suhteiden laatu vaikuttaa keskeisesti siihen, miten pojat suhtautuvat aikuisten tarjoamaan apuun, oppilashuoltotyöhön ja oppilashuoltotyön ammattilaisiin. Tulokset käyvät ilmi Harry Lunabban väitöstutkimuksesta.
 

Lue lisää»
<< Edelliset
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...205
Seuraavat >>
Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy