Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Syömishäiriöt lisäävät kuolleisuutta
Syömishäiriöt lisäävät kuolleisuutta

Kaikkiin syömishäiriöihin sairastuminen lisää kuolleisuutta. Laihuushäiriöpotilailla kuolemanriski oli yli kuusinkertainen ja ahmimishäiriöpotilailla lähes kolminkertainen muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna.

Laihuushäiriötä eli anoreksiaa sairastavilla suurin kuolemanvaara oli hoidon ensimmäisten vuosien aikana, mutta ahmimishäiriötä eli bulimiaa sairastavilla riski kuolla lisääntyi vasta seurannan kuluessa.
 

Syömishäiriö lisää myös itsemurhariskiä. Laihuushäiriöpotilailla se oli viisinkertainen ja ahmimishäiriöpotilailla kuusinkertainen muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna. Itsemurhien lisäksi syömishäiriöpotilaiden kuolemat johtuvat sydän- ja verenkiertoelinsairauksista sekä diabetekseen liittyvistä sairauksista.

Diabeetikoilla esiintyy pitkäaikaisia syömishäiriöitä useammin kuin muilla. Syömishäiriötä sairastavien riski kuolla diabetekseen liittyviin sairauksiin oli tutkimuksen mukaan kohonnut. Syömishäiriöt onkin tärkeä tunnistaa ajoissa ja ohjata sairastuneet asianmukaiseen hoitoon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä diabetesta sairastavien syömishäiriöpotilaiden hoitoon.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy