Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Dementianeuvonta Suomessa

Dementianeuvontatoiminta on kehitetty Raha-automaattiyhdistyksen tuella muistihäiriöisten ja dementoituvien sekä heidän läheistensä tarpeeseen. Dementianeuvonta on ohjaavaa neuvontaa, jonka tavoitteena on tukea dementoituvaa ja hänen läheistään selviytymään sairauden eri vaiheissa.
Keskeisenä tavoitteena on tukea omaisia monin eri tavoin, esimerkiksi tietoa, henkistä tukea ja käytännön neuvoja antamalla. Dementianeuvontatoiminnalla vaikutetaan dementoituville ja heidän omaisilleen tarkoitettujen palvelujen sekä hoidon kehittämiseen.
Suomessa toimii tällä hetkellä 25 dementianeuvojaa Alzheimer-keskusliiton eri paikallisyhdistyksissä.

Keskeiset toimintamuodot:

Puhelinneuvonta
alueelliset dementianeuvojat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse.

Kotikäynnit ja tapaamiset
dementianeuvojan kanssa voi tarvittaessa sopia kotikäynnistä tai henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Tiedon välittäminen
dementianeuvoja välittää tietoa muistihäiriöisille, omaisille, ammattihenkilöstölle, päättäjille ja kaikille asiasta kiinnostuneille ihmisille.

Yhteistyö ammattihenkilöstön kanssa
dementianeuvojat tekevät laajaalaista yhteistyötä eri tahojen kanssa palvelujen ja hoidon kehittämiseksi.

Dementianeuvojilla on tietoa oman alueen saatavilla olevista palveluista (esimerkiksi omaisten tukiryhmät, sopeutumisvalmennukset, omaishoitajalomat ja niin edelleen) ja hän voi ohjata tarvittavien tuki- ja palvelumuotojen piiriin.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy