Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Puheterapia
eterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta.

Pyrkii vaikuttamaan kielellisen kanssakäymisen edellytyksenä oleviin perusvalmiuksiin. Esim. kuullun, nähdyn ja liiketunnon hahmottaminen ja jäsentäminen, muisiin ja puhe-elinten toiminnan parantaminen.
Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa, harjoitellaan johtopäätöksen tekoa ja keskittymiskykyä. Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu pääasiassa yksilöterapiana. Kielen, puheen ja äänen häiriöt eivät esiinny itsenäisinä. Tutkiminen ja terapian suunnittelu edellyttääkin yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken.
Suurin osa asiakkaista on alle kouluikäisiä lapsia. Äännevirheiden (R-, S- ja L- virheet) korjaaminen aloitetaan puheterapiassa noin 5-6 vuotiaana. Puheen ja kielen kehitys voi viivästyä useista eri syistä. Silloin puheterapia voi alkaa jo 2-3 vuotiaana. Myöskin änkytystä voi ilmetä alle kouluikäisillä.
Puheterapeuttisen tutkimuksen tavoitteena on löytää syyt, selvittää lapsen kehitystaso kielellisen toiminnan osa-alueilla. Riittävän aikaisin aloitetulla hoidolla voidaan ennalta ehkäistä yleisiä oppimisvaikeuksia ja/ tai lukemisen ja kirjoittamisen häiriöitä.
Aikuiset hakeutuvat puheterapiaan äänen häiriön tai äännevirheen vuoksi. Afasiaa, aikuisten aivovauriosta johtuvaa kielellistä häiriötä kuntotutetaan puheteraialla.
Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy