Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suomen biohammaslääketieteen yhdistys r.y.

Yhdistys on perustettu
9 vuotta sitten ja siinä on tällä hetkellä n. 200 jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hammashoidossa käytettävien materiaalien ja menetelmien biologisista vaikutuksista kiinnostuneiden hammaslääkäreiden ja lääkäreiden yhdyssiteenä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa tarkoitusperiään edistävää tutkimusta ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, sekä ylläpitää yhteyksiä eri maiden vastaaviin järjestöihin.
Yhdistys on toimintansa aikana järjestänyt lukuisia koulutustilaisuuksia koskien lähinnä amalgaamipotilaan hoitoa ja raskasmetallien vaikutusta elimistöön. Luennoitsijoiksi on saatu kotimaisten asiantuntijoiden ohella myös erittäin nimekkäitä ulkomaisia spesialisteja.
Yhdistys on myös ottanut kantaa lehdistössä käytyyn amalgaami keskusteluun ja pyrkinyt saattamaan julkisuuden tietoon viimeisimpien tieteellisten tutkimusten tulokset koskien raskasmetallien käyttäytymistä suussa ja vaikutusta elimistössä. Yhdistys on myös luonut hyvät suhteet Ruotsin vastaavaan yhdistykseen sekä Saksassa toimivaan kansainväliseen kokonaisvaltaisen hammaslääketieteen yhdistykseen, jossa on n. 1200 jäsentä ympäri maailmaa.Osa yhdistyksen jäsenistä on erityisesti paneutunut ns. amalgaamisaneerauksen problematiikkaan.

Mitä sitten on biohammaslääketiede?

"Biologinen hammaslääketiede pyrkii käyttämään työssään terveydelle vaarattomia materiaaleja ja selvittämään, mitä hampaiston toksiinit ja piiloinfektiot voivan saada aikaan koko elimistössä."

Erityisongelmia ovat tietysti hammashoitomateriaalien biologinen soveltumattomuus, tulehduspesäkkeet ja niiden toteaminen, purentahäiriöt sekä oikomishoitojen mahdollisen kokonaisvaltaiset haittavaikutukset.
Yhä tärkeämmäksi alueeksi on muodostumassa terveellisen ravinnon tuntemus ja itsensä ravitseminen niin, että ei ainostaan hampaat ja suuontelo voi hyvin, vaan koko ruoansulatuskanava ja sitä kautta ihminen.
Valitettava tosiasiahan on, että sairaanhoitokustannukset ovat 30 vuodessa kymmenkertaistuneet ja kansa on sairaampi kuin koskaan aikaisemmin kroonisten sairauksien lisääntyessä kaiken aikaa. Koska hammaslääkäri työskentelee ruoansulatuskanavan alkupäässä on hänellä suuri mahdollisuus vaikuttaa potilaansa ruokailutottumuksiin ja antaa tietoa oikean ravintoainekoostumuksen merkityksestä. Näin hammaslääkäri voi osaltaan edistää yleisterveyden paranemista. Biohammaslääketiede pyrkii aina mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kartoittamaan potilaan tilanteen, tavoitteena löytää yksilöllinen hoitoratkaisu.

Teksti:

Roope Lehtinen,
hll Suomen biohammaslääketieteen yhdistys r.y:n puheenjohtaja

Kauppiaskatu 11 E 43
20100 TURKU
Puh. 02-250 3333
Fax. 02-250 3430
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy