Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Koulutetut jalkojenhoitajat ja jalkaterapeutit

Jalkojenhoitajan toimenkuva

Jalkojenhoitajan erikoisosaaminen

Jalkojenhoitaja on toisen asteen tutkinnon suorittanut, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteriin merkitty nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Jalkojenhoitajien koulutus päättyi terveydenhuolto-oppilaitoksissa keväällä 1996. Nykyinen koulutus on 140 opintoviikon (n. 3,5 v) jalkaterapeuttikoulutus, jota annetaan Helsingin, Rovaniemen ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Ensimmäiset jalkaterapeutit valmistuvat vuonna 1999.

Suurin osa jalkojenhoitajista toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina myyden palveluitaan mm. kuntien terveydenhuollolle. Jalkojenhoitajien virkoja /toimia on n. 50 sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa.

Jalkojenhoitajan työn tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan jalkojenhoitotottumuksiin ehkäisemällä ja hoitamalla jalkojen ongelmia. Toiminnassa otetaan huomioon kasvun, työn, harrastusten, ikääntymisen ja sairauksien vaikutus jalkoihin. Liikunnan säilyminen ja sairauspoissaolojen minimoiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Jalkojenhoitajan erikoisosaaminen korostuu sairausperäisten jalkaongelmien hoidossa. Asiantunteva jalkojenhoito on tärkeää, kun estetään diabeetikkojen tunto- ja verisuonivaurioiden aiheuttamia jalkahaavoja, tulehduksia ja amputaatioita. Jalkojenhoitajan koulutus antaa valmiudet hoitaa erityisryhmien jalkaongelmia kuten diabeteksesta, reumasta, psoriasiksesta sekä sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuvia vaivoja. Muutamissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa toimii diabetestyöhön organisoitu jalkatyöryhmä, jossa jalkojenhoitajalla on keskeinen rooli.

Jalkojenhoitajan erikoisosaamista on:

Jalkaongelmia ehkäisevä ja jalkojen toimintaa ylläpitävä hoito:

 • Jalkojen rakenteen ja toiminnan tutkiminen ja kävelyn analysointi
 • Sairauksien aiheuttamien jalkaongelmien ehkäisy ja hoito yhteistyössä
  muiden potilasta hoitavien kanssa
 • Varpaiden virheasentoja helpottavat ja korjaavat suojat sekä oikaisijat

Sairausperäisten ongelmien hoito:

 • Jalkojen virheasentojen tunnistaminen ja hoito riskijalan tunnistaminen ja seuranta
 • Kynsimuutosten hoito (mm. sisään kasvavat, paksuuntuneet, sairaat kynnet)
 • Ihomuutosten hoito (kovettumat,känsät, rakot, syylät)
 • Kynsien, syylien ja känsien kemiallinen hoito/okkluusiohoito
 • Jalan alueen leikkausten jälkihoito (mm. vaivaisenluu, vasaravarvas, varvasamputaatio)
 • Haavaumien syyn tunnistaminen, paikallishoito ja parantuneen haavan seuranta
 • Haavakaukalot ja hoitopohjalliset
 • Pohjallis- ja kevennyshoidot

Ohjaus ja neuvonta:

 • Potilaan ohjaus omahoidossa, jalkineiden ja apuvälineiden valinnassa
 • Luennointi ja konsultointi
 • Muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaus ja neuvonta

Tutkii

Jalkaterapia tutkimuksella selvitetään asiakkaan kokonaistilanne ja jalkaterapian tarve. Tutkimus perustuu ihmisen havainnointiin, jossa arvioidaan asiakkaan pystyasentoa, liikkumista. Tarkemmat tutkimukset verenkierron, hermoston, lihasvoiman ja nivel- liikkuvuuksien osalta keskittyy alaraajoihin. Jalkaterapeutilla on valmiudet myös kävelyn analysointiin, jolla havainnoidaan jalkojen toiminnallisia poikkeavuuksia. Tutkimusten ja havaintojen perusteella tehdään jalkaterapia suunnitelma, jolla pyritään jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn tai helpottamaan jo syntyneitä ongelmia sekä kipua.

Hoitaa

Jalkaterapeutti hoitaa kliinisin keinoin kynsi- ja ihomuutoksia. Hoitokeinoista valitaan sopivimmat asiakkaan kokonaistilanne huomioonottaen. Jalkaterapeutti hallitsee haavanhoidon periaatteet ja haavahoidon mekaaniset toimenpiteet. Haavanhoidossa kevennys sekä hoitokengät ovat tärkeä osassa, niiden tarpeen jalkaterapeutti arvioi ja tarvittaessa valmistaa yksilöllisesti potilaalle kevennyspohjalliset sekä hankkii tarvittaessa haavanhoitokengän tai järjestää kevennyksen muulla sopivalla tavalla.

Valmistaa apuvälineitä

Varpaiden virheasentojen hoidoksi tai suojaksi jalkaterapeutti valmistaa ortooseja tai käyttää muita kevennysmateriaaleja ihomuutosten ehkäisemiseksi sekä kevennykseksi. Kevennysten lisäksi jalkaterapeutti valmistaa yksilöllisiä tukipohjallisia (ortoosit) jalkaterän virheasentojen ja toiminnallisten jalkaongelmien hoitoon tai ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Osana ennaltaehkäisevää jalkaterapiaa on potilasohjauksen lisäksi muun hoitohenkilökunnan koulutus. Jalkatyöryhmissä jalkaterapeutti toimii yhtenä asiantuntijana moni ammatillisessa työryhmässä.

Edistää jalkojen terveyttä

Jalkojen terveyden edistämiseksi jalkaterapeutti ohjaa toiminnallisia harjoitteita lihasvoiman ylläpitämiseksi tai vahvistamiseksi lihashuollollisten toimenpiteiden ohjausta unohtamatta. Toiminnallinen harjoittelu liittyy olennaisesti apuvälineterapiaan. Jalkaterapeutilla on valmiudet myös stabilisointiin, mobilisointiin, hierontaan alaraajojen osalta, lisäksi sähkö-, kylmä- ja lämpöhoitojen käyttöön osana kivun hoitoa.

Jalkaterapian osa alueet ovat:

1. Jalkaterapiatarpeen ja alaraajojen toimintakyvyn arviointi

2. Ehkäisevä jalkaterapia

3. Kliininen jalkaterapia

4. Jalkojen apuvälineterapia

5. Toiminnallinen harjoittelu

Suomen Jalkojenhoitaja- ja
Jalkaterapeuttiliitto ry
Puh. 09-701 1140
Fax 09-8775 0520

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy