Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Sydänsairauksissa sydänpotilas on oman onnensa seppä
Sydänsairauksissa sydänpotilas on oman onnensa seppä

Keskeinen resurssi, jolla sydänsairauksien hoitoa voidaan tehostaa, ovat sydänpotilaat itse. Tämä käy ilmi uunituoreesta Sydänsairaudet –kirjasta.

Kirjassa kardiologi Markku Mäkijärvi katsoo, että jos potilaiden omat voimavarat saadaan tehokkaasti hyödynnettyä, sillä on huomattavasti suurempi merkitys sydänsairauksien hoitotuloksille kuin resurssien lisäämisellä terveydenhuoltoon.

Mäkijärvi korostaa, että lähes kaikkien sydänsairauksien hoidossa potilas on ”oman onnensa seppä” eli hänen omat valintansa ja tekemisensä ovat ratkaisevan tärkeitä hoidon onnistumiselle. Sairauden hoitopäätöksiin ja ratkaisuihin osallistuminen edellyttää kuitenkin, että potilaalla on riittävästi tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta.

Esimerkiksi sydänpotilaiden elintapojen muutos ja lääkehoidon onnistuminen edellyttävät sitä, että potilas tietää näiden merkityksen sairauden oireiden ja etenemisen kannalta. Liian monet potilaat eivät korjaa elintapojaan ja pitävät välillä ”lomaa” lääkkeenotosta tai käyttävät liian pieniä annoksia.

Mäkijärvi korostaa hoitoyhteistyön merkitystä: potilaan, lääkärin ja sairaanhoitajan välisen yhteistyön sujuminen on tärkeää, jotta hoidossa onnistutaan. Lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan tulee opastaa potilaita riittävästi ja oikein mm. oireiden ja sairauden pahenemisvaiheiden tunnistamisessa ja hoidon toteuttamisessa.

Sydänsairaudet –kirja (Kustannus Oy Duodecim) on uusi työkalu sydänsairauksien hoitoon. Kirjan tietojen avulla potilas saa valmiuksia toimia oman hoitonsa asiantuntijana ja aktiivisena toteuttajana. Ammattilaisille kirja on potilasohjauksen laaja ja monipuolinen tukimateriaali. Kirjan lyhyitä ja jäsenneltyjä artikkeleita voi käyttää sellaisenaan potilasohjeina. Seurantataulukot toimivat malleina potilaan omalle hoidon seurannalle. Myös monipuolinen ja runsas kuvitus tukee ymmärrystä.

Lähde: Lääkäriseura Duodecim

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy