Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suorituskeskeisyys ei saa viedä lapsen iloa
Suorituskeskeisyys ei saa viedä lapsen iloa

Lapsella on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus lepoon, leikkiin ja virkistykseen. Lapsella on oikeus olla lapsi ja nauttia lapsena olemisesta.

Suomalaisen lapsen elämään tulee liian varhaisessa vaiheessa vaatimus itsenäisyyteen. Kilpailuyhteiskunnan vaatimukset ulottuvat helposti myös lasten elämään. Pätkätyöt, työelämän kiire, ylityöt, stressi ja epävarmuus heijastuvat koteihin vanhempien väsymisenä ja läsnäolon puutteena.
 

PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisten koululaisten oppimistulokset ovat erinomaiset, vaikka koulupäivät ovat Suomessa lyhyemmät kuin muissa OECD-maissa. Lyhyiden koulupäivien ja erinomaisten oppimistulosten kääntöpuolena vaanii vaara liiasta suorituskeskeisyydestä.

Jokaisella lapsella tulee myös olla mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Harrastukset tukevat lapsen kehitystä ja osallisuutta, mutta harrastamisessa tulee muistaa kiireettömyys ja leikinomaisuus. Lapsen ilo harrastuksesta ei saa vaihtua vapaa-ajan suorittamiseksi.

Koulupäivään tarvitaan siis lisää väljyyttä, mahdollisuutta lepoon, liikuntaan ja vapaaseen yhdessäoloon aikuisten seurassa. Vuorovaikutuksen välineitä oppilaiden ja aikuisten välille on rakennettava ja lapsen osallisuutta tuettava. Kouluja tulee kehittää toimintakeskuksina, jotka mahdollistavat myös opetusta vapaamman toiminnan. Koulupäivän rakennetta tulisi kehittää niin, että se vastaa lasten arkitodellisuutta.

Ei ole lapsen edun mukaista, että hän joutuu olemaan yksin pitkiä aikoja sekä aamu- että iltapäivisin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta tarjoavat hyvän mahdollisuuden koulun toimintakulttuurin kehittämiselle. Toimintaa voivat olla mukana kehittämässä sekä kunnat että järjestöt ja seurakunnat.

Lasten yksinoloa on vähennettävä ja aikuisten läsnäoloa lisättävä. Lisäämällä ja tehostamalla järjestelmällisesti yhteisöllisyyttä lapsi ja nuori voi tuntea kuuluvansa yhteisöön, jossa on mukana hänen hyvinvoinnistaan välittäviä aikuisia. Yhteisvastuu lapsesta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen vähentää myös kiusaamista.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy