Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mikä on K-tunnus?

Kuntosaleilla on oma laatujärjestelmä. Kuntosalin ovessa tai seinässä oleva K-tunnus kertoo, että sali täyttää tarkat laatukriteerit ja että siellä on turvallista harjoitella. K-salit ovat Kunto- ja liikuntakeskusneuvoston tarkastamia ja hyväksymiä.
Ns. K-saliryhmällä eli noin 80 auktorisoidulla kuntosalilla on tiiviimpää omaa toimintaa. K-salit keskittyvät koulutukseen, toiminnan kehittämiseen, yhteiseen tuotekehittelyyn ja markkinointiin sekä yhteisten ongelmien ratkaisemiseen.
K-salien toiminnasta huolehtii aluejäsenistä valittu johtoryhmä.

Miten K-tunnuksen saa?

Järjestelmä on vapaaehtoinen. Kuntokeskus voi hakeutua suositusten piiriin. Hakemuslomakkeita voi tilata Kuntourheiluliitosta. Prosessiin sisältyy salitarkastus ja käsittely Kunto- ja liikuntakeskusneuvostossa, jonka puheenjohtajana toimii Matti Lamberg sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisätietoja:
Tuotepäällikkö
Reija Liusvaara,
Suomen
Kuntourheiluliitto
Radiokatu 20,
Puh. (09) 3481 2264
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy