Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ampuma-aseluvan hakijan mielenterveyden luotettava arviointi edellyttää laajamittaisia selvityksiä
Ampuma-aseluvan hakijan mielenterveyden luotettava arviointi edellyttää laajamittaisia selvityksiä

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lääkäri ei voi yhden vastaanottokerran jälkeen arvioida henkilön soveltuvuutta ampuma-aseluvan saamiseksi.

Ampuma-aseluvan hakijan mielenterveyden luotettava arviointi edellyttäisi laajamittaisia selvityksiä. Tällaisten selvitysten antamiseen ei terveyskeskuksissa yleensä ole mahdollisuuksia, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön marraskuun alussa antamassa ohjeessa, joka koskee ampuma-aseluvan saamiseksi tarvittavaa lääkärintodistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, ettei edes laaja mielenterveyden selvitys takaa sitä, että tutkimushetkellä tehty ja lääkärintodistukseen kirjattu arvio osoittaisi luotettavasti tutkittavan täyttävän ampuma-aseen saamiseksi asetetut terveysvaatimukset myös tulevaisuudessa. Lääkärintodistus on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan tämän vuoksi lausunto tutkittavan henkilön sen hetkisestä terveydentilasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lääkärin mahdollisuudet arvioida henkilön todellista soveltuvuutta ampuma-aseluvan saamiseksi ovat yhden vastaanottokerran jälkeen erittäin rajalliset. Tehtävää vaikeuttaa se, ettei lääkärillä useinkaan ole käytössään aikaisempia, henkilöä koskevia potilasasiakirjoja. Tällöin lääkärin on erityisen tärkeä kirjata lääkärintodistukseen, että päätelmät henkilön terveydentilasta perustuvat ainoastaan tutkimusajankohtana käytettävissä oleviin tietoihin ja havaintoihin. Lääkärillä on myös oikeus kirjoittaa todistukseen, ettei hän havaintojensa tai saatujen tietojen perusteella voi ottaa asiassa kantaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että lääkärintodistus voi olla yksi tärkeä tietolähde, kun poliisi päättää ampuma-aseluvista. Poliisi käyttää kuitenkin myös muualta saatuja tietoja arvioidessaan hakijan mielenterveyttä ja soveltuvuutta luvanhaltijaksi.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy