Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hengitys- ja ääniterapia

IHMISÄÄNEN MONET ULOTTUVUUDET

ÄÄNI KERTOO, MISSÄ KOHDEN IHMINEN ON SISÄISELLÄ MATKALLAAN.
SE PALJASTAA IHMISENÄ OLEMISEN MONIMUTKAISUUDEN JA HAASTEET.
ÄÄNI VOI OLLA MYÖS KESKEINEN VÄLINE KEHON JA MIELEN PARANEMISESSA 

Kun lähdin 9 vuotta sitten opiskelemaan Werbeck- laulua Lahteen, en kovin tarkkaan tiennyt, millainen maailma opiskelun myötä aukenisi. Ennen sitä olin seitsemän vuotta kestäneen opetustyön ja bändilaulamisen tuloksena saanut äänihuulikyhmyt, johon sain ääniterapiaa. Paranemisprosessi äänen suhteen oli vasta alussa aloittaessani lauluopinnot, joten laulunopiskelu eteni hitaasti, tai kuten silloinen laulunopettajani asian ilmaisi: ” Tämän äänen kanssa edetään pidemmän kaavan mukaan.” Äänen tervehtymisen myötä huomasin kehotietoisuuden muuttuneen. Kurkun alueen rentoutuminen vaati koko kehon - ja mielen - läpityöstämisen. Äänen avulla omasta äänivaivasta selvittyäni aloin kiinnostua siitä, mitä muuta kuin ääntä äänellä voisi parantaa.

Vuonna 2004 aloitin neljä vuotta kestävät lauluterapeuttiopinnot Schule der Stimmenthyllung- lauluäänen vapauttamisen koulussa Langenbergissä Saksassa. Opiskelijoita oli 28, viidestätoista eri maasta. Joukossa oli opettajia, eri alojen terapeutteja, laulajia ja muusikoita. Kaikkia yhdisti pitkäaikainen työskentely laulun parissa. Suomesta koulutuksessa oli lisäkseni hollantilainen laulunopettaja Allard Boeke Helsingistä ja kaksi japanilaista laulajaa, Junko Ishikawa Ja Kuniko Hirai Ilmajoelta.

LAULUTERAPIA VIRITTÄÄ IHMISEN UUDELLEEN

Lauluterapeuttikoulutus perustuu laulaja-laulupedagogi Valborg Werbeck-Svärdströmin( 1879-1972) ja hänen kanssaan työskennelleen lääkäriryhmän kehittämään menetelmään. Sen mukaan laulun osa-alueet ja musiikin lainalaisuudet luovat ihmisen kehollisen, sielullisen ja henkisen perusrakenteen. Lauluterapiaharjoituksissa herkästi tunnustelevaan kuunteluun keskittyminen avaa sisäisen tien, mahdollisuuden itsetuntemuksen syventymiseen ja minuuden voiman vahvistamiseen. Kun äänen sointi värähtelee ihmisen läpi, juuttuneet energiat pääsevät virtaamaan ja sisäiset paranemisvoimat alkavat elpyä.

Lauluterapian, jota kutsutaan myös hengitys- ja ääniterapiaksi, työvälineinä ovat paitsi ääni, äänteet ja rytmiset hengitysliikkeet, myös sisäiset mielikuvat ilmavirrasta, liikkeistä ja luonnonelementeistä. Mielikuvat inspiroivat, herättelevät intuitiota ja uutta tietoisuutta ihmisessä olevista tiloista ja ulottuvuuksista, joiden avautumisesta sekä esiintyvä laulaja että ääntä terapiamielessä käyttävä saa apua. Harjoitukset auttavat ihmistä ottamaan koko kehon käyttöön, ankkuroitumaan juurevasti maahan, tulemaan tietoiseksi pystysuoruudesta ja siitä, kuinka läsnä on tilanteissa. Terapiassa työskennellään siis ihmisenä olemisen peruskysymysten kanssa. Tämä luo pohjaa ihmisen kokonaistilanteen tasapainottamiselle, puhdistaa aluetta, jossa sairaus on päässyt kehittymään. Tasapainottavien harjoitusten lisäksi äänivärähtelyn vaikutus voidaan ohjata hyvin tarkkaan kehon eri alueille, esim. eri sisäelimiin.

Hengitys- ja ääniterapia äänen sopii mm.

  • äänen ja hengityksen häiriöihin (esim.ääniterapian tukihoito, 
    käheytyminen, astma), oman äänen löytämiseen
  • aineenvaihduntahäiriöihin (esim. sisäelinten vajaatoiminta)
  • degeneratiivisiin sairauksiin, kroonisiin tulehduksiin (MS, reuma )
  • korvavaivoihin (kuulo,esim.kitahalkiolapsilla, tinnitus, sävelkorva)
  • selkä- ja niveloireisiin sekä niska-hartiaseudun rentouttamiseen
  • psykosomaattisiin ja neuropsykiatrisiin sairauksiin
  • syöpäsairauksien oheisterapiaksi
  • vaihdevuosivaivoihin, raskaudenjälkeiseen kehon palautumiseen

Ihmisille, jotka eivät voi tai halua tehdä harjoituksia itse, käytetään hengitys- ja ääniterapiasta muotoa, jossa terapeutti laulaa äänteet ja käsittelee samalla jalat kevyesti hieroen hoidettavan levätessä hoitopöydällä. Tätä syvärentouttavaa lauluhoitoa olen käyttänyt mm. stressiin, ahdistuneisuuteen ja liikuntakyvyn menettäneille. Se on myös lohduttava ja rohkaiseva tapa saattaa ihminen lähemmäs kuolemaa.

Saksassa hengitys- ja ääniterapiaan tullaan enimmäkseen lääkärin lähetteellä, ja terapia korvataan sairausvakuutuksesta. Hengitys- ja ääniterapia on käytössä kouluissa, yksityisvastaanotoilla ja sairaaloissa. Lähin terapiaa käyttävä klinikka on Vidarklinikka Tukholmassa. Olin viime kesänä työharjoittelussa psykiatrisella Friedrich Husemann- klinikalla Freiburgissa, jossa on toiminut hengitys- ja ääniterapeutti 30 vuotta.

KUN SANAT EIVÄT RIITÄ

Ilmaisullinen laulu on myös tervehdyttävää. Esiintyvä laulaja paitsi herkistää kuulijoiden tietoisuutta, myös rentouttaa heidän ääntään oman äänensä vapaalla värähtelyllä. Tulevaisuudessa laulajan haasteena on löytää uusia tapoja tehdä laulua, viedä sitä ennenkuulematomille alueille, esimerkiksi tasapainottamaan sosiaalista elämää tai herättämään laulu niissä, jotka ovat sen kadottaneet. Israelilaisen 65- vuotiaan tanssijan sanoin: ”Kun kadotin kyvyn laulaa, kadotin yhteyden sisimpääni.” Olen käynyt viisi vuotta pitämässä laulu- ja lukupiiriä lahtelaisessa vanhainkodissa. Erään vanhuksen sanavarastoon kuuluu enää yksi sana. Kun laulamme lapsuudessa opittuja lauluja, hän laulaa kaikki sanat mukana niin kuin ei olisi yhtään sanaa unohtanutkaan.

Karita Tuominen
hengitys- ja ääniterapeutti
Voice massage- terapeutti
koulutettu hieroja
vastaanotot:
Mariankatu 15 B, Lahti
Hierontapaja, Hedelmätarhantie 19, Hollola
Ruusulankatu 16 B, Helsinki
(03) 755 1966

Kirjoitus ilmestyi Lahden musiikkiopiston lehdessä joulukuussa 2007.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy