Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Varhainen masennus ennustaa nuorten päihteiden käyttöä
Varhainen masennus ennustaa nuorten päihteiden käyttöä

Tuoreen tutkimuksen mukaan teini-iässä todettu masennus ennustaa nuorten päivittäistä tupakointia, alkoholinkäyttöä, säännöllistä humalajuomista ja nuuskan sekä huumeiden käyttöä.

Teini-iässä todettu elämänaikainen masennus ennustaa merkitsevästi päihteiden käytön kehittymistä, osoittaa Addiction-tiedelehdessä julkaistu suomalais-amerikkalainen tutkimus.

Masennuksen ja päihteidenkäytön yhteys on todettavissa riippumatta yhteisestä perhetaustasta eli yhteisestä perimästä, yhteisistä lapsuuden aikaisista kokemuksista sekä esimerkiksi perheen toimeentulosta. Muut tekijät, kuten nuoren persoonallisuus ja kouluympäristöön sekä toverisuhteisiin liittyvät tekijät saattavatkin olla merkityksellisiä masentuneen nuoren päihteidenkäytön kehittymisessä, tutkijat arvioivat.

Laajasti tietoa keräävä ”Kaksosten Terveys ja Kehitys” pitkittäistutkimus selvittää muun muassa nuorten mielenterveyden häiriöitä ja päihteidenkäyttöä. Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen yhteistyönä haastateltiin yli 1800 14-vuotiasta suomalaista nuorta. Päihteidenkäyttö kartoitettiin uudelleen 17-vuotiaana. Tutkimustuloksissa huomioitiin myös muut mielenterveyden häiriöt, kuten käytöshäiriöt ja jo 14-vuotiaana alkaneet päihdehäiriöt.

Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, että varhaiset mielenterveydelliset ongelmat tulee huomioida päihteiden ennaltaehkäisyssä. Suurin osa masentuneista nuorista voitaisiin tavoittaa kouluterveydenhuollossa, jonka lisäresursointiin, esimerkiksi koulupsykologien palvelujen nopeaan saatavuuteen ja yhteistyöhön nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Päihdetietouden ohella nuorille tulisi tarjota enemmän tietoa psyykkisten häiriöiden yhteydestä päihdekäyttäytymiseen.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy