Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Vuorokausirytmin häiriöt saattavat altistaa syövälle
Vuorokausirytmin häiriöt saattavat altistaa syövälle

Tutkija Tuuli Lahti osoittaa Helsingin yliopiston biotieteelliseen tiedekuntaan tehdyssä väitöstutkimuksessaan, että vuorokausirytmin häiriöillä on haitallisia terveysvaikutuksia.

Vuorokausirytmin häiriintymistä aiheuttavat muun muassa unen puute, vuorotyö, aikaerorasitus sekä kesä- ja talviaikaan siirtyminen. Vuorokausirytmin häiriöt voivat aiheuttaa univaikeuksia, lisätä onnettomuuksien määrää ja laukaista mielenterveysongelmia. Epävakaa vuorokausirytmi voi häiritä myös solunjakautumista ja johtaa syövän syntyyn.

Tutkimukset terveillä koehenkilöillä osoittivat, että kesä- ja talviaikaan siirtyminen häiritsee sekä uni-valverytmiä että nukkumisen tehokkuutta. Lyhytuniset ovat erityisen herkkiä näille muutoksille. Väitöstutkimuksen mukaan muutoksiin sopeutuminen saattaa olla myös ikä-, sukupuoli- ja kronotyyppisidonnaista.

Lähde: Helsingin yliopisto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy