Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Sairauspoissaolot ovat luultua parempi terveysmittari
Sairauspoissaolot ovat luultua parempi terveysmittari

Työntekijöillä, jotka ovat useammin kuin kerran kolmessa vuodessa pitkällä sairauslomalla, on kohonnut riski kuolla ennenaikaisesti.

Näin on etenkin silloin, jos poissaolon syynä ovat verenkiertosairaudet, mielenterveyshäiriöt tai kirurgiset toimenpiteet. Tiedot käyvät ilmi British Medical Journalissa lokakuun alussa julkaistusta Whitehall II -tutkimuksesta, jossa Suomesta oli mukana myös Työterveyslaitos.

 Sairauspoissaolotietojen käyttökelpoisuuteen terveysmittarina on suhtauduttu varauksella. Nyt saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että yli viikon mittaiset lääkärin todistamat sairauspoissaolot ovat varsin hyvä terveysmittari. Sairauspoissaolotiedot voivat auttaa tunnistamaan sellaiset työntekijäryhmät, jotka vaativat erityistoimenpiteitä, todetaan Työterveyslaitoksesta.

Pitkillä sairauspoissoloilla ja ennenaikaisilla kuolemilla on yhteys

Tutkimuksessa selvitettiin yli 10 000 brittivirkamiehen (6 895 miehen ja 3 413 naisen) sairauspoissaolojen syyt ajalta 1985–1988 ja analysoitiin yhteydet kuolemantapauksiin vuoteen 2004 asti.

Tutkimus osoitti, että kuolemat lisääntyivät, kun diagnosoitujen yli seitsemän päivän sairauspoissaolojen määrä kasvoi.  Niillä työntekijöillä, joilla oli yksi tai useampi pitkä sairauspoissaolo kolmen vuoden aikana, oli yli puolitoistakertainen riski kuolla ennenaikaisesti verrattuna niihin, joilla ei ollut lainkaan pitkiä sairauspoissaoloja.

Verenkiertosairaudet ja mielenterveyshäiriöt ovat riskitekijöitä

Tutkimuksessa todettiin myös, että sairauspoissaolon ja kuoleman välisen yhteyden voimakkuus riippui sairauspoissaolon diagnoosista. Esimerkiksi työntekijällä, joka oli sairauslomalla verenkiertosairauden takia, oli neljä kertaa suurempi todennäköisyys kuolla ennenaikaisesti kuin työntekijällä, joka ei ollut poissa töistä sairauden takia. Yksi tai useampi mielenterveyshäiriön tai kirurgisen toimenpiteen aiheuttama sairauspoissaolo oli yhteydessä noin kaksinkertaiseen riskiin kuolla ennenaikaisesti.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä. Näihin sairauksiin liittyvien sairauspoissaolojen ei todettu lisäävän ennenaikaista kuolleisuutta.

Lähde: Työterveyslaitos

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy