Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Vuorokausirytmin häiriöt saattavat altistaa syövälle
Vuorokausirytmin häiriöt saattavat altistaa syövälle

Vuorokausirytmin häiriöillä on haitallisia terveysvaikutuksia näin osoittaa tutkija Tuuli Lahti Helsingin yliopiston biotieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöstutkimuksessaan.

Vuorokausirytmin häiriintymistä aiheuttavat muun muassa unen puute, vuorotyö, aikaerorasitus sekä kesä- ja talviaikaan siirtyminen. Vuorokausirytmin häiriöt voivat aiheuttaa univaikeuksia, lisätä onnettomuuksien määrää ja laukaista mielenterveysongelmia. Epävakaa vuorokausirytmi voi häiritä myös solunjakautumista ja johtaa syövän syntyyn.

Tutkimukset terveillä koehenkilöillä osoittivat, että kesä- ja talviaikaan siirtyminen häiritsee sekä uni-valverytmiä että nukkumisen tehokkuutta. Lyhytuniset ovat erityisen herkkiä näille muutoksille. Väitöstutkimuksen mukaan muutoksiin sopeutuminen saattaa olla myös ikä-, sukupuoli- ja kronotyyppisidonnaista.

Tutkimuksessa selvitettiin myös lisääkö kesä- ja talviaikaan siirtyminen maniajaksojen ja tapaturmien määrää. Tätä varten kartoitettiin sairaalassa hoidetut maniajaksot ja tapaturmat kaksi viikkoa ennen ja jälkeen kesä- ja talviaikaan siirtymistä vuosina 1987–2003. Tutkimuksessa ei havaittu siirtymien lisäävän merkittävästi sairaalahoitoa vaativien maniajaksojen tai tapaturmien esiintyvyyttä.

Lahti tutki onko vuorokausirytmin häiriintymisellä yhteyksiä Non-Hodgkin-lymfooman esiintyvyyteen. Tutkimusta varten käytiin läpi syöpärekisterin tiedot vuonna 1970 väestölaskentaan osallistuneiden työikäisten syöpäsairauksista vuosilta 1971–1995. Tutkimustulosten mukaan pitkään jatkuessaan vuorokausirytmin häiriintyminen saattaa altistaa pahanlaatuiselle imukudossyövälle, sillä yötyöläisillä oli kohonnut riski sairastua Non-Hodgkin-lymfoomaan.

Vuorokausirytmin häiriöt ovat yleisiä ja täten häiriöiden terveysvaikutuksilla on kansanterveydellistä merkitystä. Vuorokausirytmin häiriöiden terveysvaikutusten tutkimusta tulee jatkaa parempien ennaltaehkäisy- ja hoitomenetelmien kehittämiseksi.

Lähde: Helsingin yliopisto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy