Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mitä on OMT?

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttisia harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

OMT on TULE- (tuki-ja liikuntaelin) ongelmien fysioterapiaa, jossa tutkitaan ja hoidetaan lihasten toimintaa sekä nivelen yleistä että spesifiä liikkuvuutta osana ihmisen fyysistä toimintakykyä. OMT sisältää myös ohjauksen omatoimiseen harjoitteluun ja ongelmien uusiutumisen ehkäisyyn.

OMT-fysioterapeutin koulutus kestää 3,5 vuota fysioterapeutin tutkinnon lisäksi. Koulutuksen valitaan pääsykokeilla vähintään 2 vuotta työskennelleitä fysioterapeutteja. Erikoiskoulutuksen aikana opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta, toiminnasta, tutkimisesta ja hoidosta.

OMT:ssä käytettään fysikaalistenhoitojen lisäksi sekä manuaalisia käsittelyitä (=terapeutin suorittamia), tarvittaessa manipulaatiota, että aktiivisia harjoitteita (=terapeutin potilaalle ohjaamia) nivelen/nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi. Jos liikkuvuusnivelissä on liiallinen tai hallitsematon, käytetään erilaisia tukitoimenpiteitä (esim. teippaukset ja tukikaulurit sekä tukivyöt) ja harjoituksia kehittämään hallintaa sekä lihastukea. Myös hermoärsytystä voidaan rauhoittaa ja paranemista nopeuttaa erilaisin käsittelyin sekä harjoittein.

OMT:ssä hoito perustuu ongelmien syiden selvittämiseen mahdollisen lääkärin lähetteen (tutkimus ja hoitomääräys, SV3) ja alkututkimuksen avulla. Vain ongelmien syihin kohdistetulla hoidolla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä hoitotulos mahdollisimman nopeasti. Lisäksi voidaan käyttää oireita lieventämään esimerkiksi erilaisia kipua lievittäviä hoitoja (kylmä tms).

Yleistä OMT- koulutuksesta

OMT-koulutus 140 ov (noin 200 op) on erikoistumiskoulutusta, jossa syvennetään osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

OMT on arvostettu erikoistumiskoulutus, joka antaa hyvät valmiudet toimia asiantuntijana niin yksittäistä asiakasta hoidettaessa kuin hoitotiimin jäsenenäkin.

Suomessa v. 1984 aloitetun koulutuksen on suorittanut noin 200 fysioterapeuttia / lääkäriä ympäri Suomea. Erinomaiset hoitotulokset ovat mahdollistaneet OMT-osaajille tukevan jalansijan fysioterapian erityisosaajien joukossa ja osana suomalaista terveydenhuoltoa.

OMT-fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Tätä helpottaa fysioterapeutin tutkinto ja OMT-tutkinto, jotka perustuvat koululääketieteen käsitteistöön ja terminologiaan.

SOMTY ry. Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy