Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Tukea rahapelihaittojen ehkäisyyn
Tukea rahapelihaittojen ehkäisyyn

Rahapelejä pelataan velaksi, mutta tarvittavaa apua ei ole tarpeeksi, vaikka pelien tarjonta lisääntyy. Pelaamisen lisääntyessä palvelutarve kasvaa entisestään.

Vuonna 2007 rahapelaamisen ongelmista kärsi 45 000–120 000 suomalaista sekä lisäksi kunkin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa ja ehkäisee rahapelaamisen haittoja ja Stakes koordinoi pelihaittojen ehkäisyä ja palvelujärjestelmän kehittämistä. Osana tätä kehittämistä julkaistaan kolme pelihaittojen ehkäisyä ja hoitojärjestelmän kehittämistä tukevaa julkaisua "Pelihaitat" -teemalla.

Pelin jälkeen
Velkaa vai voittoja käsittelee velan ottamista rahapelaamiseen, erityisesti nettipokerista ja pikavippaamisesta. Tutkimuksen mukaan kaikkia rahapelejä pelataan myös velaksi, yleisimmin luottokortilla. Jaetulla kakkossijalla olivat pikavipit ja lainat puolisolta tai perheenjäseneltä. Eniten pelataan nettipokeria ja toiseksi eniten peliautomaatteja. Viidesosalla (115 hlöä) oli maksuhäiriömerkintä. Heistä vajaa kolmannes arvioi pelaavansa peliautomaatteja tulotasoonsa nähden erittäin suurella panostuksella, seuraavaksi eniten nettipokeria. Velkaantumisongelmaa ei ole huomioitu juurikaan rahapelaajien hoitopalveluissa.

Järjellä vai tunteella?
Jotta nettipokerista aiheutuvia haittoja kyetään ehkäisemään ja hoitamaan, on tiedettävä, mistä pelissä on kyse. Raportti analysoi kokonaisvaltaisesti nettipokeria ilmiönä, pelikokemuksen luonnetta ja pelaamisen hallintaa. Menetelmänä on käytetty verkkokyselyn perusteella valikoituneiden pelaajien havainnointia pelikokemuslaboratoriossa.

Täsmentyi kaksi ryhmää: potentiaaliset nettipokerin ongelmapelaajat ja matalan riskitason pelaajat. Heidän pelikokemuksiaan, pelaamisen tapojaan ja asenteitaan vertailtiin. Tutkimuksen mukaan rahapanokset vaikuttavat pelaamiseen. Pelaajat eivät pelaa ”leikkirahasta” edes huvikseen. Taidolla ja onnella on pokeripelissä erityinen suhde: rahan voittamisen mahdollisuus, rahan menettämisen jännitys ja toisia pelaajia vastaan tapahtuva taitojen mittely yhdessä tekevät pelistä potentiaalisesti peliriippuvuutta aiheuttavan.

Sosiaalieettinen näkökulma rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon
Tässä julkaisussa arvioidaan kriittisesti rahapelaamisesta käytyä keskustelua. Yksilön näkökulmasta rahapelaamisessa on pääasiassa kyse mahdollisuudesta taloudelliseen etuun. Sama näkökulma on nyt myös hallitusten, yleishyödyllisten järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden omaksuma. Oletetaan, että ongelmat keskittyvät pienelle vähemmistölle. Julkisen vallan tavoite ei voi olla pelkästään voitontavoittelu, vaan myös rahapelitoiminnan aiheuttamia haittoja tulee tarkastella yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Rahapelihaittojen ehkäisyyn tulisi panostaa nykyistä enemmän, sillä jälkikäteen tapahtuva hoito on huomattavan kallista ja tehotonta.


Lähde: Stakes
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy