Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suomalaisten alkoholiasenteet - suhtautuminen juomiseen ja humalakäyttäytymiseen on tiukentunut
Suomalaisten alkoholiasenteet - suhtautuminen juomiseen ja humalakäyttäytymiseen on tiukentunut

Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) on julkaissut Suomalaisten alkoholiasenteet -selvityksen.

Selvityksestä käy ilmi, että suomalaiset ovat erittäin huolissaan alkoholin nykyisestä kulutustasosta ja alkoholin aiheuttamia riskejä pelätään. Nyt halutaan tiukempaa asennetta juomista ja humalakäyttäytymistä kohtaan.

Kolmasosalla ihmisistä on kokemuksia oman turvallisuudentunteen heikkenemisestä muiden alkoholinkäytön takia. Naiset suhtautuvat jyrkemmin ja ovat huolestuneempia alkoholiin liittyvistä asioista kuin miehet.

Kansalaiset ovat myös tyytymättömiä hallituksen toimiin alkoholista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ja lähes puolet suomalaisista kannattaa alkoholiveron nostamista. Myös alkoholimainontaan halutaan rajoituksia. Lisää kontrollia vaaditaan rattijuopumuksen ehkäisemiseen sekä alkoholin myyntiin alaikäisille ja päihtyneille. Liikenneraittiuteen halutaan puuttua selkeästi enemmän - alkolukko pakolliseksi ja promilleraja alemmaksi.

Alkoholiin liittyvät asenteet ovat tiukentuneet pari vuotta sitten tehdyn selvityksen tuloksiin verrattuna.

Lähde: Terveyden edistämisen keskus Tekry

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy