Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Naisten elämänlaatututkimus - jos työ vetää puoleensa, työelämässä viihdytään pitkään
Naisten elämänlaatututkimus - jos työ vetää puoleensa, työelämässä viihdytään pitkään

Naisten unelmaelämässä ja elämänlaadun parantamisessa työn merkitys on kolmantena heti terveyden ja perheen jälkeen. Kuusi kymmenestä 40–60-vuotiaasta voisi kuvitella työskentelevänsä vielä eläkeiässä.

Taloustutkimus teki kesällä 2008 Eläke-Fennian toimeksiannosta tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää suomalaisen naisen elämänlaatua ja unelmaelämää. Hyvässä elämässä tärkeimmäksi koetaan edelleen terveys ja perhe, mutta näiden jälkeen merkittäviksi asioiksi nousivat työ, taloudellinen tilanne sekä hyvät ihmissuhteet.

Noin neljännes vastaajista koki olevansa erittäin lähellä unelmaelämäänsä. Tutkituista lähimpänä unelmaelämäänsä kokivat olevansa yrittäjät, johtavassa asemassa olevat ja muut ylemmät toimihenkilöt.

Tutkimustulosten mukaan yli yhdeksän kymmenestä 40–60-vuotiaasta naisesta kokee, että suhde työhön on merkittävä tekijä heidän elämänlaadulleen. Noin kolmannes vastaajista näkee, että työnantajalla on erittäin suuri vastuu työntekijän hyvinvoinnista. Hyvää työilmapiiriä pidettiin työssä viihtymisen tärkeimpänä lähteenä. Alle kolmannes vastaajista piti hyvää palkkaa tärkeimpänä työviihtyvyyteen vaikuttavana asiana.

Ylemmissä tehtävissä olevat, kuten esimerkiksi johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät kokivat työn merkityksen suuremmaksi. Tässä ryhmässä työn haasteellisuus ja vaikuttamiskyky työhön olivat tärkeämpiä kuin työntekijöillä ja alemmilla toimihenkilöillä, joilla työilmapiirin merkitys korostui.

Tutkimukseen osallistuneet haluaisivat jäädä eläkkeelle keskimäärin 60,5-vuotiaana. Vastaajista 15 prosenttia kertoi, että voisi varmasti työskennellä eläkkeellä ollessaan esimerkiksi osa-aikaisesti.  Lisäksi kuusi kymmenestä voisi mahdollisesti työskennellä eläkkeellä ollessaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää naisten suhdetta työhön, taloudelliseen tilanteeseen, unelmaelämään, elämänlaatuun sekä eläkkeelle jäämiseen. Tutkimuskohteena olivat 40–60-vuotiaat työelämässä mukana olevat naiset. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa ja tutkimukseen vastasi 260 naista.

Elämänlaatututkimus on osa Suomen Sydänliiton NaisenSydän Punainen -kampanjaa, jota Eläke-Fennia yhtenä kampanjan yhteistyökumppanina on mukana rakentamassa ja toteuttamassa.

Lähde: Eläke-Fennia
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy