Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Uskalla kysyä kiusaamisesta
Uskalla kysyä kiusaamisesta

Vuosittain tuhannet nuoret joutuvat kiusatuiksi koulussa. Vanhemmat eivät aina ole tietoisia siitä, mitä lapsen koulussa tapahtuu – kiusataanko lasta vai onko hän kenties kiusaaja.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan ovat tuottaneet kiusaamisaiheisen DVD:n, joka sisältää viisi videota ja niihin liittyvän keskusteluaineiston kouluissa tehtävän kiusaamisenvastaisen työn tueksi. Videoita käytetään keskustelujen pohjana niin oppitunneilla, opettajien kokouksissa kuin vanhempainilloissa.
 

Liian moni koululainen joutuu kiusatuksi. MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin tuli pitkin kesää yhteydenottoja, joissa pohdittiin jatkuuko kiusaaminen koulun alkaessa. Lasten ja nuorten puhelimen yhteydenotot ja MLL:n kiusaamiskyselyiden tulokset kertovat, että nuorten on vaikea kertoa kiusaamisesta vanhemmilleen tai opettajilleen.

…Ettei kukaan jäisi yksin -videoilla ja keskusteluaineistolla MLL ja Folkhälsan tarjoavat kouluille välineen, jonka avulla voidaan käydä keskustelua koulukiusaamisesta niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin kanssa. Videoiden loppu on jätetty avoimeksi eivätkä ne tarjoa valmista ratkaisua kiusaamistilanteisiin vaan kannustavat pohtimaan kiusaamista eri näkökulmista. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kiusaamisen vastaisia asenteita ja rohkaista heitä puolustamaan kiusattua. Opettajia ja vanhempia videot kannustavat kysymään kiusaamisesta ja puuttumaan siihen. 

Koulukiusaamista ilmenee monessa eri muodossa. On fyysistä kiusaamista, nettikiusaamista, yksin jättämistä ja seksuaalista häirintää. …Ettei kukaan jäisi yksin -kiusaamisvideot käsittelevät kiusaamisen eri muotoja.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy