Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Miten fysikaaliseen hoitoon pääsee?

Kun niskaa jomottaa, hartioita särkee ja selkä tuntuu olevan aivan jumissa, on perinteinen hetki tulla fysikaaliseen hoitoon. Selvä terveydellinen ongelma on jo olemassa, lääkäri kirjoittaa hoitolähetteen, ja kipeäksi itsensä tunteva ihminen tilaa ajan fysikaalisesta hoitolaitoksesta.


Kun fysikaaliseen hoitoon tulijalla on lääkärin lähete, Kelan sairausvakuutus korvaa osan hoidon kustannuksista. Lain mukaan korvaustaso on 75 %, mutta vuosien saatossa sairausvakuutuksen palautustaksat ovat jääneet sen verran jälkeen, että asiakas saa omavastuun jälkeen takaisin noin 40 % hoidon hinnasta.
Toinenkin tapa tulla fysikaaliseen hoitoon on olemassa. Yhä useammin ihmiset tulevat oma-aloitteisesti hakemaan terveyden ylläpitoon tähtäävää hoitoa ilman lääkärin lähetettä. Tällöin soitto fysikaaliseen hoitolaitokseen riittää. Kun terveydelliset ongelmat ovat vielä vähäisiä, selvitään muutamalla hoitokerralla.


Kuka käy fysikaalisessa hoidossa?

Fysikaalisissa hoitolaitoksissa käy vuosittain runsaat 400 000 asiakasta. Tämä merkitsee sitä, että noin 80 % kaikista fysioterapiassa kävijöistä saa hoitonsa yksityisessä terveydenhuollossa. Fysikaaliset hoitolaitokset kiinnittävät paljon huomiota hoidon tasoon ja laatuun, joita seikkoja myös laitosten yhteinen yhdistys, Suomen Fysioterapiayrittäjät FYSI ry korostaa. FYSI:n jäseneksi ei pääse kuka tahansa. Tärkein edellytys yrityksen jäsenyydelle on ammattitaitoinen henkilökunta. Myös ammatinharjoittajina toimivat fysioterapeutit voivat liittyä jäseniksi.

Asiakkaina lapset, työikäiset, vammaiset ja eläkeläiset

Huomattava osa fysioterapiassa kävijöistä on työikäisiä 30-65 -vuotiaita. Suurin hoitoon hakeutumisen syy ovat ongelmat tuki- ja liikuntaelimistössä. Akuutissa kipuvaiheessa annetulla fysikaalisella hoidolla voidaan saada aikaan kivun laukeaminen ja suurimpien oireiden poistuminen.
Jos näin voidaan tehdä jo varhaisessa vaiheessa, saadaan aikaan yksilön kannalta työkykyisyys. Kansantalouden kannalta saadaan aikaan suuria säästöjä. Yhden sairauspoissaolopäivän hinta on tutkimusten mukaan 1000 - 3000 mk alasta riippuen. Yksilöllisen varhaiseläkepäätöksen hinta on yli 750 000 mk.
Yli 65-vuotiaiden kohdalla fysioterapiassa on kyse usein toimintakyvyn ylläpitämisestä ja elämänlaadun parantamisesta. Toimeentulokykyä ylläpitävällä fysioterapialla on suuri merkitys sekä vanhuksille itselleen että veronmaksajille. Veteraanikuntoutus on nykyisin hyvin pitkälle jo geriatrista, ikääntyneiden ihmisten fysioterapiaa.
Eri-ikäiset vammaiset tarvitsevat usein fysioterapiaa koko elämänsä ajan. Näitä ovat mm. neurologiset potilaat ja lapsien osalta CP-vammaiset. Vaikka var sinaista paranemista ei aina saadakaan, toimintakyky pystytään kuitenkin säilyttämään ja elämän laatu paranee.

Nintendo-niskat

Uutena ryhmänä on pulpahtanut pinnalle koululaiset, 8-12 -vuotiaat lapset, erityisesti pojat, joilla on ns. nintendo-niskat. Nimi viittaa tietokonepeleihin, joita lapset saattavat pelata tuntikausia päivittäin. Seurauksena on päänsärkyä, ja niskat menevät jumiin samalla tavalla kuin aikuisella ATK-päätteen käyttäjällä.
Fysikaalisen hoidon avulla tästäkin selvitään. Niskojen jännitys laukeaa ja päänsärky häviää. Jatko-ohjeet ovat kuitenkin selvät: enemmän liikuntaa ja ulkoilua.

Fysiokimppaa, LHT:tä ja akupunktiota

Yksilöllisen fysioterapian ohella fysikaalisissa hoitolaitoksissa on myös harjoitustiloja, joissa vedetään fysiokimpparyhmiä ja annetaan LHT:tä eli liikunnallista harjoitusterapiaa. LHT tarkoittaa kuntosalityyppistä, mutta fysioterapeutin ohjauksessa tapahtuvaa harjoittelua eri laitteilla. Tähän liittyy usein yksilöllisesti suunniteltuja venytyksiä ja kotiharjoitteita.
Fysikaalisissa hoitolaitoksissa pidettäviin ryhmiin osallistuminen
ei tule sen kalliimmaksi kuin kuntosalikaan. LHT- tai fysiokimpparyhmään voi hakeutua itsenäisesti tai tulla sinne lääkärin lähetteen perusteella, jolloin sairausvakuutus korvaa osan kustannuksista. Ohjattuun ryhmään osallistuminen on mahdollista myös niille henkilöille, joilla on esim. pahojakin selkävaivoja. Ryhmää vetävä fysioterapeutti (uusi nimike lääkintävoimistelijoille) katsoo jokaiselle oikeat liikkeet ja valvoo niiden suorittamista. Vaatteilla ei näissä ryhmissä koreilla. Vanhat verskat ja kulunut T-paita kelpaavat mainiosti. Ei iällä eikä edes ylipainolla ole väliä. Jokainen etenee omaan tahtiinsa ja harjoitteita vaihdetaan tarpeen mukaan.
Uutena hoitomuotona on monissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa mahdollisuus saada myös erikoiskouluttautuneen fysioterapeutin antamaa akupunktiohoitoa, jonka kysyntä on lisääntynyt viime vuosina oleellisesti. Laitoksissa annetaan myös manipulaatiohoitoja ja useissa laitoksissa on OMT-koulutuksen saaneita fysioterapeutteja.


Fysioioterapiaa lähes joka kunnassa

ikaalisia hoitolaitoksia löytyy lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Toiminta on valvottua, sillä lääninhallitukset tarkistavat jokaisen avattavan laitoksen ja antavat sille toimiluvan.

tietoja hyvätasoisista fysikaalisista hoitolaitoksista voit kysyä Suomen Fysioterapiayrittäjät FYSI ry:stä, Sibeliuksenkatu 3,
20100 Turku,
puh. (02) 469 3469,
fax (02) 469 3468.
Jäsenlaitosten luettelon löydät myös internetistä, osoitteesta http://www.doctorweb.fi/fysi/

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy