Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Fibromyalgia harvoin eläkkeen perusteena
Fibromyalgia harvoin eläkkeen perusteena

Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan fibromyalgiaa sairastavien sairauspoissaoloriski oli kaksinkertainen muihin samanikäisiin verrattuna. Fibromyalgia näkyy kuitenkin harvoin työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevissa diagnooseissa. Fibromyalgia tulkitaan oireyhtymäksi, joka yleensä ei ole peruste työkyvyttömyys- eläkkeelle.

Vuoden 2007 lopussa kaikkiaan 882 henkiloä sai työkyvyttömyyseläkettä, jossa diagnoosina oli fibromyalgia. Valtaosa fibromyalgiadiagnoosilla eläkettä saavista on naisia.

Työkyvyttömyyseläkkeet, joissa diagnoosina on fibromyalgia, ovat keskimääräistä yleisemmin osaeläkkeitä.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle on viime vuosina siirtynyt noin 150–200 henkilöä, joilla ensimmäisenä tai toisena diagnoosina on fibromyalgia. Fibromyalgiadiagnoosin sisältävissä työkyvyttömyyseläkkeissä on toisena diagnoosina useimmiten jokin muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai mielenterveyden häiriö. Yleisimpiä oheisdiagnooseja ovat masennus ja nikamavälilevyjen sairaus.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkehakemuksista, joissa työkyvyn heikkenemisen diagnoosina on fibromyalgia, myönnetään noin neljännes.

Työeläkekuntoutukseen on parin viime vuoden aikana hakenut toista sataa henkilöä, joiden hakemuksessa fibromyalgia on ensimmäisenä diagnoosina. Näistä hakijoista runsas puolet on saanut myönteisen päätöksen.

Lähde: Reumaliitto

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy