Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Toimenpideohjelmasta selkeät ohjeet suolankäytölle
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 1998
toimenpideohjelman, joka sisältää joukon suosituksia, joilla tähdätään suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden kohentamiseen. Ohjelma perustuu asiantuntijoista koostuneen konsensuspaneelin ehdotuksiin, jotka käsiteltiin suuressa konsensuskokouksessa Helsingin yliopistolla 25. - 27.11.1997. Tavoitteeksi on asetettu suomalaisten ikävakioidun sydän- ja verisuonitautisairastuvuuden ja -kuolleisuuden saaminen nykyiselle eteläeurooppalaiselle tasolle.

Ravitsemuksen merkitys


Suurimpana vaikuttajana suomalaisten sydän- ja verisuoniterveysongelmiin on ravitsemus. Ravitsemuksemme muuttamisessa terveellisempään suuntaan tulisi ensisijaisesti puuttua liialliseen suolankäyttöön, koska liian suolan tiedetään olevan edelleenkin ravitsemuksemme suurin ongelma. Me suomalaiset käytämme suolaa lähes kymmenkertaisesti yli fysiologisen tarpeemme. Suolankäytön kohdalla toimenpideohjelma suosittaakin ensimmäisenä tavoitteena suolankäytön puolittamista. Tämänhetkinen suolansaantimme on keskimääräisesti n.10 g vuorokaudessa henkilöä kohden ja tavoite on päästä 5 g:n vuorokausisaantiin. Energiayksikköä hohti laskettuna tämä vastaa suolatasoa, joka on 0,5 g/MJ.

Liian suolan vaikutus terveyteemme.

Tavallisen ruokasuolan vaarallisuus piilee sen sisältämässä natriumissa. Natrium sinänsä on elintoiminnoillemme välttämätön aine, mutta sen tarve on vain n. 0,5 g vuorokaudessa. Tämän tarvitsemamme vähäisen natriumimäärän saamme normaalista ravinnostamme, vaikka emme lisäisi siihen ripaustakaan suolaa. Tavallinen ruokasuola on ravintomme kaikista aineista vaarallisin. Jos tavalinen suola tulisi vasta nyt markkinoille, niin viranomaiset luultavasti kieltäisivät sen käytön kokonaan. Suola vaikuttaa monin tavoin haitallisesti terveyteemme. Kaikki nämä terveydelliset haitat lyhentävät elinikäämme, huonontavat elämisemme laatua ja aiheuttavat samalla suuria kustannuksia.

Mistä saamme suolaa?

Suolan käyttö kotitalouksissa on viime vuosina kiitettävästi vähentynyt. Vähentäminen on toteutettu suurelta osin siirtymällä käyttämään Pansuolaa, jolloin suolansaanti on saatu kerralla suositustasolle. Tämä siirtymä on ollut talouksissa helppo toteuttaa, koska Pansuolaa käytettäessä ruokien maku ei muutu. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kotitalouksien suolankäytön vähentäminen ei kuitenkaan ole samassa suhteessa vaikuttanut päivittäiseen suolansaantiimme. Syynä tähän on se, että enenevässä määrin on siirrytty käyttämään teollisia elintarvikkeita ja valmisruokia. Elintarviketeollisuuden suolankäyttö on edelleen runsasta ja lisäksi tuotannossa käytetään muitakin natriumpitoisuutta kohottavia lisäaineita. Tutkimuksen mukaan suomalaisten kotona ruokaan käyttämä suola on vain 12 % suolansaannistamme. Loput 88 % tulee elintarviketeollisuuden tuotteista (Toimenpideohjelma, suomalaisten suolanlähteet, liite 8). Suomalaisten suolansaannin vähentämisessä suurin tehtävä onkin elintarviketeollisuudella ja joukkoruokailulla.

Mitä elintarviketeollisuus voi tehdä?

Elintarviketeollisuudessa ja suurtalouksissa liian suolansaantimme ongelma kyllä tiedostetaan, mutta vasta pieni osa on vähentänyt suolan tuotteissaan suositustasolle. Suolan vähentämiseen tiedetään olevan tarvetta, mutta esteeksi on osoittautunut kaksi asiaa. Ensimmäinen on pelko maun menettäminen ja sen seurauksena markkinoiden heikentyminen. Toinen ongelma on tuotannollinen, koska suolalla monessa elintarvikkeessa, etenkin lihanjalostuksessa, on tuotteiden rakenteeseen vaikuttava merkitys. Ratkaisuksi on osoittautunut siirtyminen elintarvikkeiden tuotannossa Pansuolan käyttöön. Tämän ratkaisun on tehnyt jo osa elintarviketeollisuudestamme. Tuotteiden maku saadaan säilymään entisellään, mutta suolataso laskee kerralla suositustasolle. Kuluttajilla onkin nykyään mahdollisuus ostaa Pansuolalla valmistettuja elintarvikkeita kaikista tuoteryhmistä. Tuotteet tunnistaa helposti kaupassa tuotepäällyksissä olevasta Pansuola-aurinkologosta.

Mitä itse voimme tehdä suolansaantimme vähentämiseksi?

Koska makutottumuksemme ovat hyvin voimakkaita, voimme helposti vähentää suolansaantiamme vaihtamalla tavallinen ruokasuola Pansuolaan. Ihmisen elimistö elpyy nopeasti, kun suolansaantia selvästi vähennetään. Esimerkiksi monien ihmisten verenpaine palaa normaaliksi jopa kuukaudessa suolamuutoksen jälkeen. Suolan vaihtamisesta terveyshyöty saadaan vasta silloin, kun kaupasta valmiina ostut elintarvikkeet valitaan Pansuolalla valmistettuja.

Mitä Pansuola on?

Pansuola on suomalainen mineraalisuolakeksintö, joka perustuu vuosia kestäneisiin kliinisiin- ja laboratoriotutkimuksiin. Pansuolaa on tutkittu laajasti Suomen lisäksi USA:ssa, Japanissa, Englannissa, Norjassa sekä Israelissa.
Maailmanlaajuiset oikeudet tähän keksintöön omistaa Orion-konserniin kuuluva Oriola Oy. Suomessa Pansuolan markkinointia hoitaa Oriola Oy Reformi-Keskus. Pansuola on rekisteröity tavaramerkki. Sille on myönnetty suomalainen avainlippu-tunnus.
Tätä laajan kansainvälisen patenttisuojan saanutta tuotetta myydään Pansalt-nimellä Englannissa, Japanissa, Singaporessa, Ruotsissa, Baltian maissa sekä Israelissa.
USA:ssa Pansuolaa markkinoi amerikkalainen AMBI Inc. tuotenimellä CARDIA-Salt käyttö-indikaatiolla ”For the dietary management of hypertension” eli ravitsemukselliseen verenpaineen hoitoon.
100 g Pansuolaa sisältää natriumia 22,4 g eli tavallisesta ruokasuolasta natriumia saadaan 75 % enemmän. Koti- ja suurtalouspakkauksissa on jodia sama määrä kuin tavallisessa ruokasuolassa.
Pansuolalla on hyödyllinen kaksoisvaikutus
Pansuolan käyttö vähentää merkittävästi ruuasta saatavan natriumin määrää. Pansuolasta saatavilla kaliumilla, magnesiumilla ja lysiinillä on oma, jopa natriumin vähentämistäkin voimakkaampi hyödyllinen vaikutus verenpaineeseen, sydämeen ja verisuoniin.
Me suomalaiset olemme edelläkävijöitä mineraalisuolan kehittämisessä.

Miksemme olisi sitä myös sen käytössä?

sti: Kalervo Lahtinen,
Oriola Oy.
kalervo.lahtinen@oriola.fi


Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy