Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

NLP

Kuinka opettaja toimii, kun oppilaat oppivat? Miten tuloksia ja onnistumista aikaansaava ajattelee?
Kuinka, joka saa asiat rullaamaan, kommunikoi ja toimii? Miten hän, joka on terve, ajattelee?
Miten uskomukset ohjaavat elämäämme? Kuinka ongelma pienenee? Miten tavoite kirkastuu ja toteutuu?

NLP on lähestymistapa, tutkimussuuntaus ja malli joka tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta.
NLP on löytänyt uutta tietoa mm. niistä ajattelutavoista ja tavoista toimia, joilla eri alojen osaajat
onnistuvat ja saavat aikaan hyvät tuloksensa.

NLP:stä on hyötyä mm. opettamisessa, kouluttamisessa, ohjaamisessa, valmennuksessa, terveydenhoidossa, terapiassa ja lukuisissa muissa tilanteissa niin yritysmaailmassa kuin
henkilökohtaisen kasvun ja oppimisen välineenä. Käytännöllistä ja toimivaa; helppoa ja hauskaakin.

NLP ei määrittele, miten asioiden kuuluisi olla. NLP tarjoaa keinoja siihen, miten asiat onnistuvat ja
toimivat paremmin. NLP ei sitoudu mallina tiettyyn psykologiseen teoriaan, vaan se esittelee joukon menetelmiä ja ajattelutapoja, joilla saadaan aikaan hyvää muutosta ja käytännöllistä toimivuutta.

Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimuksiin, kielitieteeseen ja kognitiivisen psykologian ideoihin. NLP:n taustafilosofeja ovat Alfred Korzybski ja Gregory Bateson. NLP syntyi USA:ssa 1970-luvun alussa kun kielitieteen professori John Grinder ja matematiikan
opiskelija Richard Bandler pohtivat, mikä erottaa jonkun alan taitajan huipputaitajasta. NLP on tutkinut ja mallittanut mm. Milton H. Ericksonin terapeuttista taituruutta ja kehittänyt siltä pohjalta toimivia menetelmiä.

NLP on opettanut minulle luovaa ajattelua, nopeampaa ongelmanratkaisua ja selkeyttänyt tavoitteita. Omaan motivoitumiseen tai motivoitumattomuuden tunnistamiseen se on ollut loistava työkalu.
NLP antaa ymmärrystä ja oivallusta, joka helpottaa jokapäiväistä arkea työssä ja kotona. Opettajan työkaluna pääsen paremmin selville oppilaan tavasta oppia ja osaan soveltaa viestini helpommin ymmärrettäväksi. NLP on oman kasvun tuki. Se on auttanut löytämään, tunnistamaan ja muuttamaan sitä, mikä ei toimi ja helpottaa etenemistä omalla elämänpolulla.

Satu Pusa
NLP Ass. Trainer, NLP Personal Coach
tj. Voimapaikka Sun Text Oy
http://www.voimapaikka.com


Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy