Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Voice Massage
Voice massage on hieronta, jonka suorittaa erikoiskoulutettu Voice massage terapeutti. Se on äänentuotantoon ja siihen läheisesti liittyvien lihasryhmien rentouttamista hieronnan avulla. Hoito suoritetaan käsin, klassisen hieronnan otteita käyttäen yksilön tarpeet huomioiden. Voice massage on yksilöllinen hierontahoito ei osana fysioterapeuttista hoitoa. Jos suoritetaan Voice massage-hoito perusteiden mukaisesti, se ei myöskään kuulu hyväksyttynä Kelan korvauspiiriin.

Olen kehittänyt Voice massage terapiaa vuodesta 1984 lähtien yhdessä lääketieteen ja äänialan erikoisasiantuntijoiden kanssa.

Ääni on hallittua lihastyöskentelyä, ääni on uloshengityksen jatke. Hoidon kohteena terapiassa on ylävartalon, rintakehän, kaulan ja kasvojen alueen lihakset. Samalla tehdään myös lihastason diagnoosi, äänentuoton alueen toiminnasta. Puheterapeutit ja laulunopettajat suorittavat omassa käytännön työssään varsinaisen toiminnallisen äänihäiriöiden audiokinesteettisen diagnosoinnin.

Voice massage terapian tavoitteena on poistaa äänetuottoon osallistuvien lihasryhmien jännitystilat ja ehkäistä siten lihasten jännitystiloista aiheutuvien äänihäiriöiden syntymistä. Se on myös hoitoa muusikoiden ja puhallinsoittajien työssä tarvittavien lihasten virhetoimintojen poistamiseksi. Voice massage on ääniterapian, laulun- ja puhallinsoiton opetuksen tukihoitoa lihasaistimuksien tuntemiseen. Sillä voidaan poistaa toiminnallisten purentalihasten virhetoiminnat leukojen alueella.

Jos ääni käheytyy puhuessa tai laulaessa, kaulaa ahdistaa, puhaltajalla harjoitusten tai esiintymisen jälkeen kurkussa tuntuu kipua, kielitys ei ole vapaata ja ansatsin alue väsyy. Syy siihen voi löytyä pinnallisesta hengityksestä sekä ryhdin valahtamisesta eteen. Hengitys tapahtuu suurelta osalta apuhengityslihaksia käyttämällä, jonka seurauksena kurkunpään alueelle tulee lihasten rasitustila ja äänentuottaminen tuntuu laulajan tai puhujan kurkussa. Hengitys on äänen tuottamisen kannalta olennaisin. Hengityslihaksiin vaikuttaa tahdonalainen säätely ja niiden tulisi toimia tasapainoisessa toimintatilassa, jotta hengitys sopeutuisi puhumisen, puhaltamisen tai laulamisen rytmiin sekä myöskin tunne-elämän muutoksiin. Voice massage terapian yksi tärkeä tavoite on saada hengityslihas järjestelmän vuorovaikutus elastiseen toimintatilaan siten, että hengityksen säätely on automaattista.

Koska hieronta suoritetaan herkillä alueilla työssä tarvitaan tarkka anatomian tuntemus. Lihaksiin pitää päästä ilman väkivaltaista otetta. Käsittely kestää n. tunnin ja vaatii yleensä vain 2-4 käyntikertaa. Liian kova tai pitkäkestoinen hierominen hävittää lihasherkkyyden, jolloin ääni väsyy ja on soinniton. Voice massage terapeutteja on koulutettu v. 1990 lähtien. Koulutuksesta vastaa menetelmän kehittäjä Leena Koskinen. Koulutettuja Voice massage terapeutteja Suomessa on n. 80. Lisäksi koulutettuja Voice massage terapeutteja on Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Italiassa, Sveitsissä ja Estoniassa. Voice massage-terapia sopii kaikille ääniammattilaisille kuten laulajille, lausuntataiteilijoille, opettajille, lastentarhanopettajille, kanttoreille, papeille, puhallinsoittajille, näyttelijöille ja poliitikoille. Myös toimistotyöntekijät ja kaikki tietokoneiden käyttäjät saattavat saada apua Voice massage-terapiasta kiputiloihin, jotka johtuvat niska-hartiaseudun lihasten jännitys- ja epätasapainotilassa.

Voice Massage menetelmän kehittäjä ja kouluttaja
Leena Koskinen

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy