Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ääniterapia

Kohdusta saakka äänet vaikuttavat kehoomme ja mieleemme. Itse asiassa voisi jopa sanoa, että me olemme ääntä sillä me ja koko maailmankaikkeus voidaan ilmaista myös värähtelynä/äänenä. Äänemme on olennainen osa ihmisyyttä ja identiteettiämme. Puheäänestä voi kuulla helposti missä mennään kunkin ihmisen kohdalla. Onko jännittynyt, hermostunut, uninen vai iloinen. Omalla äänellä vaikutetaan ympäristöön ja kaikki se mitä yksilössä on meneillään kantautuu myös kuulijoille, olimme sitten lähettämistämme viesteistä tietoisia tai emme.

Oma ääni on myös oiva työkalu. Varsinkin tunteiden alueella ääni näyttää vaikuttavan voimakkaasti. Myös keho ja kehon asennot vaikuttavat äänen käyttöön sekä mieleen/mielialaan. Oman äänen avulla voi tehokkaasti työstää ja purkaa patoutuneita tunteita, jotka aiheuttavat ongelmia ollessaan pitkään käsittelemättä. Säännöllisellä äänityöskentelyllä voi kehittää omaa äänen käyttöään sekä kohentaa mielialaansa, rentoutua. Rauhallisella hengitysrytmillä ja ulospäästetyillä pitkillä, vokaaleja korostavilla äänillä päästetään paineita ja ns. "soraääniä" ulos kehosta. Ihmisen olemusta lähestyttäessä värähtelyn näkökannalta, koko olemuksemme, kehomme on värähtelyä. Esim. sydämelle, maksalle, vatsalle jne. voidaan mitata ns. ominaisvärähtelytaajuus.

Luonnollinen olotilamme on harmoninen, siis kehomme pyrkii harmoniaan. Aina vain emme anna sille tarpeeksi aikaa palautua tai ympäristön olosuhteet (mm. stressi, ruoka, saasteet, pelot jne.) saavat epäharmonian aikaan. Yhdessä tuotetut ääniharjoitukset lisäävät myös harmoniaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta esim. pariskuntien välillä, tai työyhteisössä työskentelevien välillä.

Mukaan astuvat myös erilaiset äänentuottotekniikat, jotka jo vaativat harjoittelua. Tekniikoita, jotka ovat periytyneet luonnonkansoilta esim. kurkkulaulu, ylä-äänilaulu tai luontoa lähempänä olleilta kulttuureilta kuten esim. Harmoninen laulu (pohjautuu Gregoriaaniseen lauluun). Edellä mainituilla tekniikoilla tuotetaan ns. harmonisia ääniä joita kutsutaan myös ylä- ääniksi. Tämän hetkisen tiedon ja ymmärryksen valossa harmoniset äänet ovat kaikkein terapeuttisimpia ääniä, sillä ne pyrkivät palauttamaan kehon luonnollisen "terveen" taajuuden. Ylä-äänet tuovat myös mielemme lähemmäs luontoa niin sanotusti, jolloin voimme luonnostamme paremmin. Jo muutaman minuutin "laulu"/ääntely auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan.

Oman äänen voi myös kouluttaa hoitavaksi työvälineeksi, jolloin voi auttaa lähimmäisiään omalla "laulullaan". Oman kehon harmoniset, parantavat värähtelyt välittyvät äänen kautta vastaanottajalle/vastaanottajille lisäten heissä hyvän olon tunnetta luonnollisemman värähtelyn ansiosta. Luonnollisen värähtelyn lisääntyessä keho/mielessä väistyvät vähitellen jopa pitkäaikaiset jännitystilat ja vaivat.

Avaimina toimivat vastaanottavaisuus sekä säännöllisyys. Hoidettavan yhteistyöhalukkuus vaikuttaa voimakkaasti hoitotulokseen. Hoitajan taitojen lisääntyessä myös hoitoaika/kerta lyhenee n. puolesta tunnista jopa muutamaan minuuttiin, riippuen asian yhteydestä.

Keho-mieli harjaannutetaan rentoutumaan ja toimimaan soittimena. Ääntä opitaan tuottamaan kehon eri kohtiin keskittymällä, ns. kehoresonanssiharjoituksilla. Näin oman kehon tuntemus kasvaa ja kyky rentouttaa sekä hoitaa itseään. Seuraavaksi tulevat mukaan äänentuottotekniikat, kuten ylä-äänitekniikka. Vähitellen opetellaan kohdistamaan äänemme toistemme rentouttamiseksi ja hoitamiseksi. Äänihoidot ovat erittäin miellyttäviä ja "turvallisia" sillä ne perustuvat kehon luontaisen paranemisen tehostamiseen. Kipu ja särky muuttuvat "vihollisista" oppaiksi/auttajiksi, kiinnittäen huomiomme epätasapainoon itsessämme. Täten äänen terapeuttinen käyttö on samalla itseoivallusmenetelmä.

Ääniaura ry.
Puh. joht Michael Schirmer
Puh. 044 598 0097

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy