Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mitä regressioterapia on?

Regressioterapia on hoitomuoto, jossa muistojen ja mielikuvien avulla käsitellään kokemuksiamme ja luodaan tilaa uudelle.

Mitä regressioterapiassa tapahtuu?

Regressioterapiassa lyhyen alkukeskustelun jälkeen tehdään syvärentoutus. Rentoutuksesta edetään mielikuvien ja aistimusten kautta itse regressioon. Päivätajuntaan nousseita mielikuvia ja muistoja käsitellään tarpeen mukaan.

Hoito etenee asiakkaan ehdoilla ja terapeutti ohjaa kysymyksin asiakasta muistoissa ja mielikuvissa ydinkokemuksen juurille. Lopuksi asiakas palautetaan rentoutuksesta ja käydään loppukeskustelu.

Miten regressio vaikuttaa?

Muistomme ja mielikuvamme eivät ole aina selkeitä, mutta usein kuitenkin hyvin merkittäviä yksityiskohtineen.

Regressiossa löydetään juuri sillä hetkellä asiakkaalle tärkeät muisti- ja mielikuvat. Ne voivat tulla esiin kuvina, tunteina, kehon tuntemuksina tai ääninä. Näitä esiin nouseita kokemuksia voidaan sitten käsitellä tarpeen mukaan.

Ikävien kokemusten muuntaminen lieventää tai poistaa pelkojamme sekä kielteisiä tuntemuksia. Myönteisten kokemusten vahvistaminen lisää voimavarojamme. Molemmilla on eheyttävä vaikutus.

Regressio laajentaa ja syventää ymmärrystämme. Se tuo mukanaan oivalluksia elämästämme. Se laittaa asioita liikkeelle useiden viikkojen, kuukausien ja vuosien ajan.

Regression avulla haetaan suuntaa elämälle. Sillä löydetään ja lisätään kykyjä ja taitoja sekä selkeytetään toiveita ja tavoitteita.

Regressioterapia on monipuolinen hoitomuoto. Sen avulla voi kohottaa itsetuntoa, selkeyttää ihmissuhdeasioita ja hoitaa terveyttä. Siitä on apua oppimisvaikeuksissa, hoidettaessa riippuvuuksia sekä unettomuutta.

Regression avulla on mahdollista saada kokemuksia menneistä elämistä ja siitä millaista on kohdata erilaisia auttajia, kuten omat oppaat, voimaeläimet ja enkelit.

Kouluttaja
Sari McGlinn
Harmoniahuone

Puh. 040 514 5415
sari@harmoniahuone.com
www.harmoniahuone.com

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy