Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hypnoosi- ja suggestioterapia

Mitä hypnoosi on?

Hypnoosissa on kysymys luonnollisesta, jokaisen kokemuspiiriin kuuluvasta ilmiöstä. Hypnoositila on tajunnantila valveillaolon ja unen välillä. Samankaltaisesta tilasta saatetaan käyttää myös nimiä syvärentoutuminen, nirvana, transsi, mietiskely jne. Hypnoosissa ihminen voi olla hyvin rentoutunut tai aktiivinen, täydellisesti johonkin tehtävään keskittynyt. Hypnoositilassa ihminen on luova ja löytää yhteyden helpommin sisäisiin voimavaroihinsa. Samanaikaisesti suggestioalttius lisääntyy ja oppiminen tehostuu. Hypnoositila auttaa myös elimistön erilaisia toimintoja tasapainottumaan. Hypnoositilassa ihminen on täysin tietoinen ympäristön tapahtumista; hän kykenee tarvittaessa helposti palaamaan takaisin tietoiseen tilaan. Ulkoiset häiriöt eivät vain enää häiritse keskittymistä olennaiseen. Hypnoositilan syvyys vaihtelee eri ihmisillä. Osalle ihmisistä hypnoosiin meno on nopeaa ja helppoa. Toiset taas tarvitsevat enemmän aikaa ja yksilöllisemmän työskentelytavan. Hypnoosiohjaajan ja asiakkaan vuorovaikutussuhteen toimivuus on myös merkittävä tekijä. Jokaiselle löytyy jokin tapa tai hypnoosiohjaaja, joka saa hänet hypnoosiin. Periaatteessa kaikki hypnoosi on itsehypnoosia ja on vaan tunnistettava itsekullekin parhaiten sopiva malli. Hypnoosisyvyydelläkään ei välttämättä ole olennaista merkitystä lopputuloksen kannalta. Harjoittelun myötä kyky syvempään hypnoositilaan paranee jokaisella.

Hypnoosi- ja suggestoterapia

Hypnoosi- tai suggestoterapia on lyhytterapiaa. Suggestoterapiaistunnon aikana tehdyt harjoitukset ja annetut suggestiot toimivat mielen tiedostamattomalla tasolla automaattisesti tukien tietoista tavoitteenasettelua. Suggestoterapia on vuorovaikutteinen tapahtuma, joka rakentuu asiakkaan maailmankuvan, arvomaailman ja moraalin kunnioittamiselle.

Suggestoterapiassa tapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoosityöskentelystä. Sen aikana käytetään suggestioita ja tehdään erilaisia mielikuvaharjoituksia, jotka luodaan yksilöllisesti asiakkaan tavoitteiden tueksi.

Mihin ja kenelle hypnoosi sopii?

Hypnoosia ja suggestoterapiaa voidaan soveltaa monella eri alalla. Useimmiten niitä käytetään varsinaisen terapian lisäksi valmennuksen ja itsensä kehittämisen apuvälineinä, tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Terapiassa yleisimpia käyttöalueita ovat erilaiset pelot ja jännitystilat, unettomuus, uupuminen, syömishäiriöt, kivun hallinta, psykosomaattiset oireet sekä itsetunnon, stressinhallinnan ja henkisen suorituskyvyn kehittäminen. Erilaisten addiktioiden, tupakka-, alkoholi- ym. riippuvuuksien hoidossa on suggesto- ja hypnoositerapialla saatu aikaan hyviä tuloksia. Myös allergioita ja yliherkkyyksiä on mahdollista hoitaa näillä menetelmillä. Synnytysvalmennus, urheilun psyykkinen valmennus ja esiintymisvalmennus ovat samoin esimerkkejä hypnoosityöskentelyn kohdealueista. Hypnoosia voidaan soveltaa myös työnohjauksessa ja työyhteisöjen koulutuksessa.

Hypnoosi sopii periaatteessa kaikille ihmisille. Yleensä kuitenkin varotaan hypnoosin käyttämistä rajatila ja psykoosipotilaiden kanssa.

Ketkä soveltavat hypnoosia?

Hypnoosin taitajilla on hyvin monenlainen tausta ja peruskoulutus. Monet käyttävät hypnoosia lisävälineenä omassa ammatissaan lääkärinä, psykologina, sairaanhoitajana, fysioterapeuttina, opettajana, valmentajana, terapeuttina jne ja osalla se on päähoitomuoto.

Näistä hypnoosin ammattilaisista löytyy tietoja mm Suomen hypnoosiyhdistys ry:ltä, Tieteellinen hypnoosi ry:ltä ja Hypnoosliitto ry:ltä, joiden rekisterissä olevat terapeutit ovat sitoutuneet mm yhdistysten internet sivuilla näkyvien eettisten sääntöjen noudattamiseen

Lisätietoja
Seuraavien kotimaisten yhdistysten kautta saa lisätietoa hypnoosista, suggestoterapeuttien ja hypnologien yhteystietoja sekä tietoja yhdistysten järjestämistä koulutuksista.

Suomen Hypnoosiyhdistys ry.
· Palvelunumero 010 8504 767
www.shy.fi ja www.hypnologia.com

Hypnoosiliitto ry
www.hypnoosiliitto.fi

Tieteellinen hypnoosi
www.hypnoosi.net

Lisätietoja myös kirjoittajalta:
Suggestoterapeutti
SHY Timo Lehti,p. 050-512 4219
tolehti@kolumbus.fi
www.shy.fi/timolehti

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy