Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Shindo®
    

Mitä shindo on?

Shindo pohjaa vahvasti viimeisimpään tietoon ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Paras tieto tulee kuitenkin konkreettisen kehotyöskentelyn ja kokemuksen kautta.

Shindo on ennen kaikkea henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu työkalu, jolla voimme vahvistaa terveyttä, hyvinvointia, oppimiskykyä, elämäniloa ja jopa ehkäistä sairauksia. Se on myös keino tukea ja hoitaa sairauden jo kohdattua. Hoidon ja harjoitusten määrä on aina hyvin yksilöllistä.

Miten shindo syntyi?

Shindo syntyi Japanissa viisitoista vuotta sitten rouva Kazuko Kuratomin tarpeesta löytää apua keskosena syntyneen tyttärensä astmaan ja allergiaan, jotka näyttivät uhkaavan hänen elämäänsä.

Etsittyään turhaan apua ja vastausta lääkäreiltä, sairaaloista ja erilaisilta hoitajilta hän päätyi etsimään ratkaisua lapsuudenaikaisista kokemuksistaan. Kuratomi löysi sieltä kosketuksen ja lämmön. Hän löysi myös idän perinteitä käsittelevästä konferenssista Kazumishi Chipatan kirjan jalkojen hoidosta ja sen merkityksestä ihmiselle. Kuratomi päätti kokeilla näitä menetelmiä tyttäreensä päivittäin.
Jonkin ajan kuluttua tytär alkoi toipua ja parani lopulta kokonaan.

Samalla Kuratomi oli tarkkaillut myös ystäviensä jalkoja ja hoitanut heitä. Vaikka hänen ensimmäinen kutsumuksensa oli auttaa hoidoillaan lapsia, on shindosta sittemmin kehittynyt laaja ja kattava, mutta kuitenkin yksinkertainen itsehoito- ja hoitomenetelmä kaikenikäisille ja -kuntoisille ihmisille. Menetelmänä se on jatkuvasti kehittyvä eikä ole sidoksissa mihinkään filosofiseen tai uskonnolliseen näkemykseen. Menetelmän kehittäjän, sensei (opettaja) Kazuko Kuratomin, jatkuva itsensä kehittäminen ja opiskelu rohkaisee avoimuuteen uuden oppimisessa. Se myös tuo menetelmään lisää tietoa, uusia muotoja ja mahdollisuuksia.

 

Miksi ei healing tai terapia?

Shindo ei ole pelkästään hoitomuoto tai terapia.

Merkittävä tekijä shindossa on hoitajan asenne. Hoitajia voivat olla kaikki ja hoitajan rooli on olla tukena toiselle ihmiselle menemättä hänen "työmaalleen". Meistä löytyvän jäykkyyden ja monenlaisen kivun kohtaaminen on huomattavasti helpompaa tällaisen tuen avulla.

Shindo on myös hoitajien hoito. Hoitaja jaksaa itsekin paremmin rentoutuessaan ja käyttäessään apuna luonnollista painovoimaa ammentamatta itseään tyhjiin. Melmänä se on hieno tapa kommunikoida ja rentoutua toisten kanssa. Se antaa luontevia mahdollisuuksia auttaa niin kotona, ystäväpiirissä kuin työpaikallakin. Shindoharjoituksissa, kuten esimerkiksi venytyksissä, yhdistyvät hengitys, liike ja luonnollinen keskittyminen harmoniseksi kokonaisuudeksi.

 

Shindo - idän ja lännen kohtauspaikka

Shindossa vanha itämainen viisaus ja vankka, viimeisin länsimainen tietämys ihmisestä kohtaavat nykyajassa.

Shindo antaa uutta voimaa ja ideoita suuressa muutoksessa elävälle, tulevaisuuteen kurkottavalle ihmiselle.

Menetelmä on yksinkertainen ja se on jokaisen mahdollista oppia.

Shindo asenne

Shindo sanana tarkoittaa sydämen johdatusta eli shindossa löydämme tien oman itsemme tuntumaan.

Shindon muoto (japaniksi kata), tapa tehdä harjoituksia ja hoitoa, auttaa meitä avautumaan ja rentoutumaan sekä näkemään itsemme kirkkaammin.

Rohkeutta siihen saamme lisäksi shindoon olennaisesti kuuluvasta tuesta - tavasta lähestyä ja koskettaa toista kunnioittavasti.

Kohtaamme toisen ihmisen kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa, jossa hoitajan ja hoidettavan suhde on tasavertainen.

Hoitaja on toisen lämmin, mutta päättäväinen tuki. Hoidettava on subjekti - se, jossa tapahtuu.

Erilaisten harjoitusten tekeminen antaa meille lisää rohkeutta ja iloa kohdata elämän koko kirjo.

 

Shindon menetelmät

Shindon perusharjoituksia ja hoitomuotoja ovat rentousharjoitukset, meridiaanivenytykset, jalkahoito ja Free fall -hoito (hartiahoito) yhdistettynä keskittymiseen. Kaikkia harjoituksia voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Shindon perustana on kuusi meridiaanivenytystä, joissa sekä keho että mieli saavat joustavuutta. Erityisen tehokkaan venytyksistä tekee liikkeen, hengityksen ja keskittymisen yhdistelmä.

Jalkahoidossa käsitellään erityisesti varpaita ja rytmin vaihdoksilla saadaan stimuloitua koko kehoa niin meridiaanien kuin hermostonkin välityksellä.

Free fall -hoito tehdään parin kanssa ja siinä käsitellään viittä niska- ja hartiaseudun sekä pään aluetta. Tämä hoito helpottaa meille kaikille niin tyypillisiä hartiaseudun  jännityksiä. Free fall -hoitoon yhdistetään esim. virkistävä vesiputousmielikuva, josta sekä hoitaja että hoidettava voivat nauttia.

Myös musiikkia voidaan käyttää apuna sekä kursseilla että hoidoissa.

 

Shindokursseja voidaan soveltaa moneen käyttöön

Shindo on voimakkaasti avautumassa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sitä voidaan soveltaa erilaisille ryhmille, kuten esimerkiksi erityshoitoa vaativien lasten ja nuorten kuntoutukseen, eri ammattiryhmien täydennyskoulutukseen, työpaikkojen TYKY-toimintaan ja terveydenhoidon tueksi.

Koska menetelmällä näyttää olevan vahva aivopuoliskojemme yhteistyötä tukeva vaikutus, ovat monet luovassa työssä tai opetusalalla toimivat ottaneet sen käyttöönsä.

 

Koulutus

Shindoa voi opiskella rekisteröityjen shindokouluttajien ja -hoitajien ohjauksessa eri puolilla Suomea.

Harjoitella ja opiskella voi kukin vain itseään varten tai esimerkiksi perheensä hoitamiseksi. Peruskurssien lisäksi järjestetään venyttely-, hoito- ja rentoutusiltoja. Rentoutusohjaajan valmiudet voi hankkia noin puolen vuoden aikana. Syventävän opinto- ja harjoittelujakson jälkeen voi hakeutua varsinaiseen shindokouluttajaohjelmaan, joka kestää aikaisempien kurssien jälkeen noin vuoden.

Eteenpäin kouluttautuminen on paitsi innostava kokemus myös vahva itsehoitoprosessi. Tämän jälkeen hoitaja pystyy olemaan myös entistä paremmin tukena toisille. Koulutusta pidetään tärkeänä ja jatkokoulutusta järjestetään säännöllisesti. Niinpä shindo on vahvistunut ja kehittynyt menetelmänä nopeasti. Suomi onkin ensimmäisenä Japanin ulkopuolisena maana luonut kiinnostavan koulutuskokonaisuuden. Tätä reilun viiden vuoden kokemusta ollaan nyt soveltamassa myös USA:ssa.

 

Yhteistyö

Uudelle vuosituhannelle tapahtunut siirtyminen asettaa haasteita vanhoille instituutioille, käsityksille ja tottumuksille. Lasten ja nuorten kohtaamisessa kaivataan tätä nykyä kipeästi myös uusia lähestymistapoja. Lasten vanhempien ja yleensäkin aikuisten hyvinvointi ja niin ikään myös opetus- ja hoitotyö ovat avainasemassa moninaisiin haasteisiin vastaamisen edessä.

Shindossa kohtaavat itämainen ja länsimainen tietotaito, vanha ja uusi käsitys hoitamisesta sekä aktiivinen ja passiivinen vahvuus ja herkkyys. Shindo tarjoaa mahdollisuuksia, voimaa, rohkeutta ja iloa. Toivomme, että tätä iloa voisi mahdollisimman moni käyttää ja jakaa elämänsä eri alueilla.

Shindo ry:n rekisteröidyt kouluttajat ja hoitajat järjestävät esittelytilaisuuksia, kursseja ja koulutusta eri puolella Suomea tarpeen mukaan. Peruskurssi voi olla yksi- tai kaksipäiväinen viikonloppukurssi, jonka jälkeen voidaan sopia jatkosta. Kurssit räätälöidään kullekin ryhmälle sopiviksi. Myös Shindo ry:llä on järjestettyjä tilaisuuksia.

Lisätietoja saa

puheenjohtaja
Poikonen Satu
Japona,
Kalevankatu 3A Helsinki
SunHeart Ky

050 - 525 7765 ja 09 - 452 1468
satu.poikonen@helsinki.fi

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy