Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Taideterapia auttaa vastaamaan elämän kysymyksiin
Ympäröivä maailma haastaa meitä läsnäoloon omassa elämässämme. Suhteessa aikaan, henkilöihin, henkilökohtaisten toiveiden, työn, terveyden, sairauden ja koitosten keskellä. Meidän tulisi elää tietoisemmin ja itseymmärrystä kasvattaen. Olemme itseämme liian lähellä ja "itsestään etääntymisen" työkaluja tarvitaan. Kaikkea emme osaa kertoa sanoin, mutta kehon sekä muotojen kielellä kyllä. Taideterapian työvälineillä suuntautuu yksilö havaitsemaan yli temperamenttinsa, neurologisten ominaisuuksiensa ja kognitiivisen maailmankuvansa, laajempaan elämän hallintaan. Läsnäolo elämässä selkeytyy osuutemme lisääntyy niissä eteenpäin luotaavassa korjaavissa prosesseissa, joita kutsumme eheytymiseksi ja paranemiseksi. Taideterapian käyttömahdollisuudet elämän ymmärtämisen ja ohjaamisen välineenä ovat symbolikieltä, joita me kaikki käytämme jäsennellessämme niin sisäisiä - kuin ulkoisiakin prosesseja. Taideterapian itse työskentelyn kautta avulla voidaan saavuttaa avaavia ja uusia ennen kokemattomia näkökulmia. Kun oivallus on syntynyt maalauksen, savityön tahi muotopiirustuksen kautta- se voidaan viedä arkipäivän tasolle uutena kokemuksena.

Mielekkyyden löytäminen

Taideterapiaa voidaan käyttää niin tasaamaan aivan tavallista akuuteista elämäntilanteista johtuvaa mielen uupumista kuten äkillinen työttömyys, sairastuminen, avioero jne. Elinkaaripsykologia on myös olennainen pohja tulkittaessa taideterapian vaikutusta asiakkaaseen. Ihmismielen toiminta havaitsemisen, mieltämisen ja elämää ohjaavat arvot näkyvät terapiaan valituissa muodoissa.

Kuntouttavana terapiana sitä käytetään myös fyysisten sairauksien, kuten kehitysvammojen tahi mentaalisten vajaatoimintoihin kuten asperger, ADHD asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen. Tällöin neurologinen ja somaattinen hahmotus lisääntyy mm. muotoliikunnan – sekä muotopiirustuksen harjoitteiden kautta. Henkisen tilan saaminen – ja ottaminen voi olla tiimityönä tärkeä sosiaalisten taitojen kasvattamisessa.

Taideterapian synty ja kehitys

Tri Margaret Hauschka, toimi lääkärinä vuonna 1925 Arlesheimin- klinikalla Sveitsissä. Hän työskenteli yhdessä lääkäri kollegansa tri Ita Wegmannin kanssa.Klinikalla hän tutustui myös Rudolf Steineriin sekä hänen metodeihinsa. Steinerin johdollaan tri Hauschka antoi asiakkailleen mahdollisuuden terapiamaiseen maalaukseen ja muovailuun. Tehden töitä asiakkaittensa parissa, tri Margaret Hauschka tutki taiteen vaikutusta henkilöön sekä hänen paranemisprosessiinsa. Näiden havaintojen tuloksena hän kehitti taideterapian muotoon jossa me nytkin sitä käytämme. Tutkittuaan taideterapiaa yli 40-vuotta hän julkaisi ensimmäisenkirjansa vuonna 1971. Ensimmäinen taideterapian koulutuslaitos avattiin Saksassa Bollín kaupungissa. Taideterapia on siis terapiamuotona todella uusi, mutta tulokset ovat hyviä. Se valottaa laajemmin asiakasta kokonaisuutena ja antaa hänelle voimia selvitä erilaisista traumoistaan. Taideterapeutin työ on mielenkiintoista, mutta vaikeaa ja jatkuvaa asiakassuhteiden sekä kokemusten kautta kehittymistä. Suomessa taideterapian opettaja ja kehittäjä Marianne da Silva Prado on yhdistänyt kaksi terapeuttista metodia elämän suuntaamisen parantamiseksi antaa Vicktor Frankl:in metodi ja elämänfilosofia Logoterapia. Yhdistettynä Logoart antaa mahdollisuuden tutustua omiin arvoihin sekä tapaan toimia.

Muutamia terapian välineitä

Savi – ja muovailu on plastista kolmiulotteista terapiaa. Savi edustaa meille maata ja sen käsittely mahdollistaa palaamisen fyysiseen monimuotoiseen todellisuuteen. Muotoiluterapiassa voidaan kokea koko tuntoaistin kautta syntyvä syvärakenne, pinta, kämmenen sisätila, hyppyset. Sen muovaamisessa tapahtuu kolmiulotteisen liikkeen prosessi. Muotoilun käsitila harjoitusten avulla koetaan luonto- ja orgaanista muotoa, voidaan mallintaa ryhmää, sen yhdistämistä sekä rinnakkaineloa. Vähäinenkin muutos materiaalin pinnassa tai muodossa tuottaa suuren vastineen. Henkilöä voidaan "herättää" masennuksesta ylöspäin vaikkapa nostamalla ensin etuosaa, sitten keskiosaa ja lopuksi jaloilleen. Kolmiulotteisuuden kautta saadaan konkreettisesti luotua tilaa henkilön sisäisille voimille.

Muoto ja viiva muotopiirustuksessa

Elämä on ikuista harmonista liikettä näiden tasojen näiden tasojen välillä. Kuten hengitys se kulkee ulos ja sisään. Katsokaa kuvaa. Liike yläsilmukassa on sisällä ja sitten se siirtyy kiertyen alasilmukassa ulos. Ja päinvastoin. Fyysisesti sisään hengityksen kautta "otamme ulkomaailman itseemme" ja muutamme sen. Ulos hengittäessä teemme päinvastoin antaen omaamme ulos. Näin teemme kaikessa elämässämme. Kaikessa tässä tulee olla tasapaino. Emme voi vain hengittää sisäänpäin (ottaa); emmekä vain ulospäin (antaa). Tällöin elämästä puuttuu oikea rytmi. Sairastumme.

Lisätietoja: Taideterapiasta ja Logoartista saat Taideterapeuttiyhdistys r.y.:stä sekä Perheniemen opistosta.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy