Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Cammalot® Divine Vibrational Essences and Therapies ENERGIATERAPIAT
Cammalot® Enkeliportti – Angel Gateway Cammalot® Seichem Cammalot® Delfiini

Cammalot ® Energiaterapian ja -kurssien tarkoituksena on auttaa ihmistä tiedostamaan ongelmiensa taustalla olevat käsittelemättömät asiat. Fyysinen kehomme heijastaa suoraan tunnekehomme tilaa. Paraneminen vaatiikin usein tunne-elämän asioiden työstämistä, mikä on vähittäin etenevä ja aikaa vievä prosessi. Hoidot vaikuttavat fyysisen tason lisäksi ihmisen muihin olemuspuolen tasoihin; emotionaaliseen-, mentaaliseen- ja karmiseen tasoon, ja siten ollen ne ovat hyödyllinen tuki henkiseen etenemiseen ja hyvinvointiin.

Karmisen tason parannus on erittäin tärkeää, koska jos sairauden tai toimintahäiriön takana on karminen asia tai käyttäytymismalli, on todennäköistä ettei hoito ole pysyvää ennen kuin se on käsitelty. Myös jos haluamme edetä henkisellä polulla täytyy negatiivisen emotionaalisuuden painolastimme, joka myös on karminen, käsitellä. Vain Jumalallinen Tietoisuus (työskentelemällä minkä tahansa valitsemansa tavan välityksellä) aloittaa karman muuntumisen. Tämä Jumalallisen Tietoisuuden 'silloittaminen' ihmisen energiajärjestelmään Cammalot® energiaterapian aikana voi johtaa parantumiseen niin fyysisillä kuin emotionaalisilla tasoilla, sekä karmisten ehdollistumien vapautumiseen. Hoidettavan värähtelytaso kohoaa energiajärjestelmän ja ehdollistumien puhdistuessa, keho voi luopua esim. pitkäkestoisista sairaus- ja kiputilojen ylläpitämisestä, kun niihin johtaneet perimmäiset syyt on työstetty.

Energiaterapia koulutukset

  • Spiritual Acceleration Class I, II, III (Enkeliportti ja Kultainen Lohikäärme) 
  • Cammalot® Seichem I,II ja Master (mm. Elementtienergiat ja Kultainen Lohikäärme) 
  • Cammalot® Delfiini (Delfiinienergiahoidot ja –meditaatiot) 
  • Cammalot® energiaterapeutti koulutusohjelma (sisältää mm. kaikki yllä olevat, paitsi SAC III)

Cammalot® energiaterapeutti koulutusohjelma on laaja kokonaisuus, jossa osallistuja saa todella monipuoliset, voimalliset välineet itsensä ja toisten hoitamiseen, karman muuntamiseen ja omaan henkiseen heräämiseen. Hän saa valmiudet ihmisenä olemiseen liittyvien pelkojen, negatiivisten tunteiden ja ongelmakohtien perimmäisten syiden ratkaisemiseen. Hän kykenee mm. tekemään hoitoja Enkeliportti-parannusulottuvuudessa lukuisten eri energioiden ja menetelmien avulla. Työskentelyssä käytetään Jumalallista Energiaa ja Tietoisuutta. Kouluttajana toimii irlantilainen parantaja John Cosgrove. Aikaisempaa energiatyöskentely kokemusta ei kurssille tulijan tarvitse omata.

Cammalot® Seichem hoitajia ja -kurssien opettajia sekä
Cammalot®energiaterapeutteja löydät www.cammalot.fi sivuilta.


John Cosgrove antaa lisäselvitystä tietoisena olemisen
ja toimimisen tärkeydestä ihmisen eheytymis- ja paranemisprosessissa:

” Pohjimmiltaan tietoisuustyöskentely tarkoittaa tietoisuutemme lisäämistä emotionaalisista ongelmistamme ja uskomusjärjestelmistämme, niiden alkuperästä ja syistä, sekä tuon tiedon käyttöönottamista elämässämme. Tällä tapaa voimme alkaa tekemään erilaisia valintoja, ja siten selvittää omia asioitamme. Ihmiset ovat emotionaalisesti sairaita, tai ikään kuin paikoilleen juuttuneita. Tämä paikoilleen juuttuminen on nähtävissä joka päivä vihaisuutena, kateellisuutena, hallitsemisena, ahneutena, itsekkyytenä, surullisuutena jne. Lista näyttää lähes loputtomalta. Ihmiset eivät ymmärrä, että ihmisen normaali tila ei ole näiden negatiivisten emootioiden kokeminen.

Fyysinen sairaus tai toimintahäiriö on emotionaalisen asenteen ulkoinen ilmaus. Esimerkiksi henkilöllä jolla on syöpä tai kasvaimia on jossain menneisyydessään syviä kaunan tunteita jotakuta henkilöä, henkilöitä tai tilannetta kohtaan. Emotionaalinen paikoilleen kiinnijuuttuminen ilmenee kehossa erilaisina sairauksina ja toimintahäiriöinä, että tietoisuutemme voi tutkia ongelmiamme syvemmin, ja siten alkaa selvittämään niitä.

Voimme nähdä tuon emotionaalisen paikoilleen kiinnijuuttumisen henkilökohtaiselta tasolta aina kansalliselle ja maapallonlaajuiselle tasolle saakka, sekä kaikki siitä seurauksena olevat ongelmat tällä planeetalla. Se johtuu siitä, että ihmiset ovat yleensä henkisesti sokeita ja tietämättömiä Itsen todellisuudesta. Tietoisuustyöskentely yhdessä energiaterapian kanssa voi edesauttaa pitkään ylläpidettyjen emotionaalisten uskomusten ja asenteiden irtipäästämistä. Tämä voi aikanaan ponnistelujen ja soveltamisen myötä johtaa sydämeen, joka on aina avoin elämälle ja täynnä ehdotonta rakkautta, iloa ja myötätuntoa. Ihmiset kaikkialla ovat samojen ongelmien ahdistamia. Olemme niin kiinni tietoisuutemme tiiviydessä ja materialismin illuusion valtaamia, että olemme unohtaneet kuka ja mikä me todella olemme.

Tämän koulutusohjelman erilaiset energiahoito menetelmät tuovat Jumalallista Energiaa ja Tietoisuutta ihmisen energiajärjestelmään, niin että voimme alkaa vapauttamaan itseämme "ihmisen tilasta", tai toisin sanoen löytämään uudelleen oman voimamme.”

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy