Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Reiki
  

.  

Reiki on ikivanha energiahoitomuoto

Siinä hoidettava saa parantavaa energiaa hoitajan välityksellä. Tämä energia voimistaa kehon omaa immuunipuolustusjärjestelmää ja luonnollista paranemisprosessia

Reikiä on käytetty jo tuhansia vuosia. Välillä tämä taito oli pitkään unohduksissa, kunnes japanilainen Mikao Usui löysi sen uudelleen ja alkoi opettaa sitä edelleen. Reiki tuli länsimaihin vasta myöhemmin, vuoden 1983 jälkeen kun sen tuoja, Havajilainen Hawayo Takata vihittiin Reiki-Masteriksi ja hän alkoi opettaa tätä taitoa ensimmäisenä länsimaalaisille. Noista ajoista Reiki on levinnyt lähes kaikkialle maailmaan; tällä hetkellä maailmassa lasketaan olevan yli 50 000 Usui-Reiki Masteria jotka opettavat joka päivä uusia Reikihoitajia ja edelleen uusia Reiki-Mastereita.

Reiki on henkisen tietoisuuden ohjaamaa elämänvoima-energiaa. Usui-Reiki on menetelmä sen käyttämiseen omassa henkisessä kehityksessä ja itsensä sekä muiden sairauksien ja vaivojen parantamisessa ja lievittämisessä.

Usui-Reiki on turvallinen parantamismetodi: hoidettava saa energiaa hoitajan käsien kautta. Se ei kuitenkaan ole peräisin hoitajasta vaan kulkee hänen kauttaan, joten hoitajan oma energia ei hoidettaessa vähene.

"Reiki ei ainoastaan paranna sairauksia, vaan se myös vahvistaa henkisiä kykyjämme, tasapainottaa mieltämme, tekee kehostamme terveen, ja siten auttaa meitä saavuttamaan onnellisuutta." ote Mikao Usuin muistokirjoituksesta.

Reikihoidon perusajatuksena on että me kaikki olemme osa universaalia kokonaisuutta, korkeampaa voimaa joka on kaikkialla meissä ja ympärillämme. Yhteytemme tähän korkeampaan henkiseen alkuperäämme on unohtunut. Energiakanavamme ovat tukkeutuneet tietoisen mielemme kamppaillessa arkipäivän ongelmien kanssa ja kielteisten kokemusten seurauksena. Reiki puhdistaa mielemme avaten uudelleen tämän luonnollisen yhteyden omaan itseemme ja tasapainottaa sekä mielen ettäkehon energiat tuoden mielen tasapainoa ja henkistä ja fyysistä terveyttä. Reikihoidossa parantava energia virtaa hoitajan käsien kautta hoidettavaan, kysymys ei siis ole esimerkiksi hieronnasta. Harjoittajalleen Usui-Reiki tarjoaa tien oman itsen syvälliseen tuntemiseen, mietiskelyyn ja harjoitusten kautta löytyvään syvään rauhaan ja tasapainoon, onnelliseen ja rakkaudentäyteiseen elämään jonka perustana on oman itsen ja kaikkien muiden kunnioittaminen henkisinä olentoina ja yksilöinä; ehdoton ja pyyteetön universaali rakkaus.

Mitä Reikihoidossa tapahtuu?
Miten, miksi ja mihin Reiki vaikuttaa?

Mitä Reikihoidossa tapahtuu? - yleensä aloitan keskustelemalla hoidettavan kanssa, kyselen hänen terveydentilastaan ja mahdollisista viimeaikaisista muutoksista, sekä tietysti nykyisistä akuuteista vaivoista. Kaikilla hoitoon tulevilla ei aina ole varsinaista nimettyä vaivaa johon he hakisivat apua, monet ovat huomanneet Reikin lisäävän yleistä hyvinvointia, vahvistavan energiavarantoja, rentouttavan ja lievittävän stressiä ja muun muassa parantavan itseluottamusta. Useilla kuitenkin on lisäksi eri sairauksia tai vaivoja joita he haluavat käsiteltävän.

Hoito tapahtuu rauhallisessa tilassa, usein käytän lisänä rentouttavaa musiikkia. Hoidettava asettuu hoitopöydälle vaatteet päällä (mieluimmin mukavat ja väljät) ja rentoutuu rauhallisesti ja tasaisesti hengittäen.

Hoidon aikana pidän käsiäni chakrojen kohdalla aloittaen kruunuchakrasta, ja annan parantavan energian virrata. Käsittelen jokaista chakraa vuorollaan, yleensä n. viisi minuuttia kutakin tai tarpeen mukaan kauemmin. Tässä minua ohjaa intuitio Reikin hoito-ohjeiden lisäksi. Samoin käsittelen erikseen ne kehon kohdat joissa hoidettava on kertonut (tai joissa intuitioni kertoo) olevan vaivoja tai sairauksia. Hoidettava on yleensä tässä vaiheessa hyvin rentoutunut, usein nukahtavatkin käsittelyn aikana. Hoidon päätän aina auran pudistukseeen ja kehon lempeään herättelyyn. Yleensä hoitosessio kestää 1-1,5 tuntia.

Miksi Reikihoito auttaa?

- Reiki on kaikkialla läsnäolevan korkeamman voiman ohjaamaa elämän energiaa, joka hoidon aikana virtaa käsistäni hoidettavaan. Hoidettavan elämänkäsitys ja vakaumus voi olla mitä hyvänsä. Vaikka Reiki onkin luonteeltaan henkistä siinä ei ole kyse uskonnosta eikä se vaadi uskonnollisuutta tai uskoa ihmeparantumiseen. Reiki toimii, uskotpa siihen tai et. Jokainen elävä keho säätelee lämpöä ja enrgiaa. Siitä käytetään mm. nimityksiä elämänenergia ja Ki. Eri kulttuureissa nimityksiä on hyvin paljon, kaikki kuitenkin tarkoittavat tätä samaa voimaa. Reikihoitajan kehon energiakanavat on avattu ja puhdistettu ja hänet on saatettu yhteyteen universaalin voiman lähteen kanssa, jolloin hän toimii tätä voimaa välittävänä kanavana hoitoa tehdessään. Kun teen Reikihoitoa, välitän tätä voimaa kauttani hoidettavaan. Hoidettava tuntee miten hänen mielensä ja kehonsa rentoutuu, monet ovat kertoneet tunteneensa energian virtauksen ja kuumotusta hoidettavassa kohdassa, ilman fyysistä kosketusta. Reiki on minulle konkreettista todellisuutta, käytän sitä myös itseeni ja läheisiini jatkuvasti. Ne joille olen Reikihoitoa tehnyt, ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä ja kertoneet tuntevansa olonsa paremmaksi ja voimakkaammaksi sekä fyysisesti että henkisesti, monet vielä kauan hoidon jälkeenkin. Myös monia yksittäisiä vaivoja on hoidettavien kertoman mukaan täysin parantunut.

Miten ja mihin Reiki vaikuttaa?

-Reiki vaikuttaa avaamalla kehon enrgiakanavia ja antamalla hoidettavalle lisää enrgiaa, sekä tasapainottaen kehon omaa energiaverkkoa. Tämän seurauksena kehon oma vastustuskyky kasvaa, paranemisprosessi nopeutuu ja kehon omat tervehtymisprosessit stimuloivat voimistaen ja nopeuttaen luonnollista paranemista. Henkisellä ja tunnetasolla Reiki puhdistaa ja poistaa kielteisiä tunteita, tuo iloa ja voimaa, uskoa omaan itseen ja elämään, helpottaa ylittämään vaikeita tilanteita ja asioita, auttaa keskittymään, hallitsemaan elämääsi ja päivittäisiä tilanteita paremmin, kehittää luovuutta, muistia ja intuitiota sekä tarjoaa tien henkiselle kehitykselle.

Reikillä voidaan hoitaa kaikkia sairauksia ja sitä käytetään paljon myös tukemaan esim. lääkehoitoa, leikkauksista ja vammoista sekä sairauksista toipumista. Ainakin Britanniassa, Hollannissa ja USA:ssa Reiki on jo osa julkista terveydenhoitojärjestelmää. Reiki ei voi vahingoittaa ketään, se on energiaa jolla on pelkästään myönteisiä vaikutuksia. Reikiä on käytetty mm. päänsäryssä, hartia- ja niskakivuissa, lihaskivuissa ja säryissä, alkoholi- ja tupakkariippuvuuksissa, verenpaineen hoidossa, sydänsairauksissa, erilaisissa sisäelinsairauksissa, synnytyksessä, kroonisissa sairauksissa, burn out -tilassa, saattohoidossa, surutyön aikana ...tämä lista on loputon. Reiki onjatkuvasti yleistynyt ja tällä hetkellä arvioidaan maailmassa olevan n. 50 000 Reiki-Masteria, jotka kouluttavat lisää Reikin harjoittajia koko ajan.

Tainamaarit 2005/
www.reikisivut.com

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy