Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mitä mielenterveys on?

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä eli ihmisen psyykkistä, fyysistä, henkistä ja sosiaalista kokonaisuutta. Sen määrittelyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten aikakausi, kulttuuri, yhteiskunnan normit ja lainsäädäntö sekä ihmisten omat tarpeet. Uusiksi määreiksi ovat yhä painavammin nousemassa terveyden ja hyvinvoinnin suhde taloudelliseen toimeentuloon, työhön sekä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön.

Mielenterveydellä on myös pitkälti yli terveysajattelun meneviä, ihmisenä olemisen mahdollisuuksiin liittyviä ulottuvuuksia, kuten kyky löytää uusia ja rakentavia tapoja itsensä kehittämiseen ja asioiden jakamiseen toisten kanssa. Mielenterveys liittyy myös ihmisen mahdollisuuksiin löytää paikkansa yhteisössä ja elämälleen merkitys.

Mielen hyvinvointi ei ole pysyvä olotila, vaan vaihtelee elämämme eri vaiheissa aivan kuten fyysinen kuntomme. Mielenterveys ei tarkoitakaan sitä, ettei elämässä ole ongelmia. Kukaan ei myöskään ole jatkuvasti aivan terve ja tasapainoinen; elämän solmukohdissa paha olo ilmenee sekä psyykkisinä että fyysisinä oireina.

Voimme oppia tukemaan mielenterveyttä tekemällä sille tilaa itsessämme arjen tilanteissa. Hyvinvointinsa, elämänilonsa ja tyytyväisyytensä säilyttämiseksi kannattaa huolehtia itsestään. Mielen hyvinvointi

Hyvä mielenterveys rakentuu monesta tekijästä.

Siihen vaikuttavat yksilölliset, yhteisölliset ja rakenteelliset seikat.

Mielenterveyttä tukevat:

• Oman elämän ja sen merkityksen ymmärtäminen.
• Itsensä arvostaminen.
• Kyky ja halu oppia.
• Kokemus tarpeellisuudesta omassa yhteisössä.
• Hyvät ystävät ja läheiset ihmiset.
• Mielekäs tehtävä: työ tai harrastus.
• Taito puhua mieltä painavista asioista.
• Kyky selvittää ristiriitoja.
• Riittävä aineellinen perusturva, kuten kohtuullinen toimeentulo ja turvallinen asuinympäristö.

Mielenterveyttä on luonnehdittu monisäikeiseksi köydeksi:
muutos yhdessä osatekijässä vaikuttaa kaikkiin muihin. Mielenterveyden käsitteen
vakiinnuttaminen on keskeinen tehtävä, jota hoito, ehkäisy ja kuntoutus tukevat.

Lähde: www.mielenterveysseura.fi

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy