Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mitä on Ayur-Veda?

Nimi Ayur-Veda on sanskriittia ja koostuu sanoista Ayus, joka tarkoittaa "elämää" ja Veda, joka tarkoittaa "tiedettä". Ayur-Veda käännetään sanoilla Elämän Tiede, ja luonnehditaan täydellisen terveyden järjestelmäksi. Intiassa tarkoitetaan Ayur-Vedalla sitä klassista lääketiedettä, joka on peräisin Brahmalta, luojalta. Ayur-Veda tähdentää kehon, mielen ja sielun tasapainon

        

Ayur-Vedan juuret ulottuvat 5000 vuoden taakse

Mytologian mukaan Indra on jumalten kuningas, mutta myös nimitys kollektiiviselle, korkeammalle tietoisuuden tilalle, joka voidaan saavuttaa, kun useat henkilökohtaiset tietoisuustilat yhtyvät. Tällainen tila saavutettiin arviolta yli 5000 vuotta sitten Intiassa, kun pyhimys Bhardwaja halusi välittää tietoa Ayur-Vedasta maalliselle tasolle. Pyhimys Bhardwaja oli tuolloin kutsunut parituhatta ihmistä – mestareita, rishejä, pyhimyksiä, muita henkisesti kehittyneitä, joista monet olivat "valaistuneita" – tulemaan kokoukseen (=Satsang) erääseen hengelliseen keskukseen Intiassa. Siellä heidän tuli osallistua seremoniaan, jossa luotaisiin – ihmiskunnan parasta ajatellen – "Indra", jonka kautta tieto Ayur-Vedasta saataisiin tuotua maalliselle tasolle.

Tämä tapahtui seuraavasti: pyhimys Bhardwaja asettui jättiläismäisen ympyrän keskelle ja hänen ympärilleen sijoittuivat kaikki muut paikalle tulleet ihmiset. Tämän jälkeen kaikki alkoivat meditoida lukuunottamatta Bhradwajaa, joka istui hereillä ja valppaana keskellä ympyrää.

Kun korkea tietoisuus luodaan, ilmenee se ihmisessä, joka on hereillä ja valpas – toisin sanoin Bhardwajassa. Tällä tavoin tieto saatiin tuotua maan päälle luomalla Indra. Tieto tuli kaksoslääkäreiltä, jumalallisilta Aswineilta, jotka olivat jumalten omalääkäreitä. He olivat vuorostaan saaneet tietonsa Daksha Prajapatilta, joka oli eräs ensimmäisistä olennoista. Hän oli "valaistunut" Mestari, joka oli saanut tietonsa Brahmalta, maailmankaikkeuden luojalta. Hän puolestaan oli saanut tiedon ennen omaa luomistyötään sisimmästään, omasta tietoisuudestaan, joka on Puhdas Tietoisuus eli Brahma – "Itse" yksin, ilman luomista.

Sairauksien ennaltaehkäiseminen Ayur-Vedan mukaan

Ayur-Veda opettaa meille, että jokainen ihminen on luonnostaan saanut ainutlaatuisen rakennetyypin ja tämä kertoo meille, millä tavalla luonto on ajatellut meidän kuuluvan elää. Oma kehomme tietää, mikä on hyväksi ja mikä ei, koska oikeat vaistot ovat meissä sisäänrakennettuina syntymästä lähtien. Täytyy vain kuunnella kehon signaaleja ja arvostaa omaa persoonallisuuttaan. Ayur-Veda opastaa meitä ravinnossa, liikunnassa, nukkumistottumuksissa jne. niin, että ne ovat sopusoinnussa vuoden ja vuorokauden rytmin kanssa.

Eläminen sopusoinnussa oman rakennetyypin kanssa tarkoittaa, että elää kevyesti, miellyttävästi ja ilman rasitusta. Oikeastaan voitaisiin paremmin puhua kehon aistityypistä, koska Ayur-Vedan rakennetyypillä on sekä fysiologinen että psykologinen puoli. Kysymys on taipumuksestamme reagoida sekä henkisesti että fyysisesti eri ilmiöihin. Jos olemme esimerkiksi kauan kovassa tuulessa, voimme reagoida fysiologisesti ihon kuivumisellla ja psykologisesti tuntemalla itsemme levottomaksi. Jotkut ihmiset reagoivat tuulessa levottomammin kuin muut ja tämä on tulkittava oman ruumiin rakennetyypin antamana viestinä, että tuuliset ympäristöt eivät ole sopivia.

MARMA-VEDA kuvaa kehon 107 marmaa ja kolmea mahamarmaa, jotka ovat pisteitä, joissa tietoisuus ja materia vilkkaimmin yhdistyvät. Marma-pisteitä käsitellään erikoisöljyillä, jotka vaikuttavat välittömästi ja eliminoivat sairauksia ennen niiden puhkeamista.

PANCHAKARMA on ennaltaehkäisevä puhdistushoito, joka koostuu mm. yrtti- ja öljyhieronnasta, peräruiskeista sekä höyrykylvyistä. Tarkoitus on helppo ymmärtää. Ajatuksena on, että on olemassa välittäjäaine, joka muodostaa "sillan" ilmentämättömän ja materian kentän välille. Tätä välittäjäainetta kutsutaan nimellä ojas ja se on yhtä paljon tietoisuutta kuin materiaa. Ojasta kutsutaan myös biologiseksi älyksi. Ojaksella on oltava kanavia ihmisen kehossa voidakseen virrata sen läpi. Kanavia kutsutaan nimellä shrota ja panchakarman tarkoitus on pitää näitä kanavia puhtaina niin, että ojas voi vapaasti virrata.

RASAYANAT ovat yrtti - ja mineraalivalmisteita, joita käytetään sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä edesauttamaan pitkää elämää. Ne stimuloivat ojasta ja lisäävät sen elinvoimaa. Amrit Kalash -niminen valmiste koostuu harvinaisista yrteistä, jotka on poimittu käsin Himalajan rinteiltä ja Intian syvistä viidakoista. Tämä valmiste on antanut ihmiselle täydellisen terveyden aikaisemman Veda-kulttuurin aikana.

PULSSIDIAGNOOSILLA voidaan tuntea ranteen kohdalla kolme erilaista pulssia. Tällä tavalla voidaan havaita kaikki vallitsevat ja tulevat epätasapainotilat tai sairaudet. Pulssia tunnustellaan niin, että etusormi tunnistaa Vatan, keskisormi Pitan ja nimetön Kaphan. Sen lisäksi voi pulssia sormenpäästä tunnustelemalla tunnistaa jokaisen doshan kaikki viisi alaosastoa, niin kutsutut sub-doshat (ala-doshat).

JYOTISH on intialaista astrologiaa – "tiede tulevasta". Sen tarkoitus on ennustaa epäsuotuisia vaikutuksia, jotka voivat altistaa sairauksille ja näin niitä voidaan vastustaa. Horoskooppeja voidaan laatia ihmisille, yrityksille, talon rakentamiselle ja mille tahansa, millä on syntymähetki. Tällöin ei tutkita ainoastaan syntymähetkeä, sillä kaikilla teoillamme on määrätyt seuraukset tulevaisuudessa. Erikoinen osa jyotishia on jalokivien käyttö amuletteina. Nämä kivet on valittu erikoisen jyotish-vaikutuksensa takia. Oikean jalokiven, jota kannetaan oikealla tavalla ja oikeaan aikaan, on katsottu vaikuttavan voimakkaan hyväätekevästi

YAGYA on hoitomenetelmä, jossa Jyotish – henkilö, joka taitaa veda-astrologian – suosittelee erilaisia yagyoita negatiivisten tendenssien neutraloimiseen tai jonkin alueen vahvistamiseen. Yagyat suorittaa sitten erikoiskoulutettu veda-insinööri, nk. Pandit. Tämä suorittaa erilaisia veda-seremonioita ja valmistaa amuletin, jossa on yleensä jalokivi, joka annetaan yagyan tilanneelle henkilölle sormuksena tai riipuksena kannettavaksi.

Maharishi ayurveda -terveyskonsultaatiossa konsultti lukee asiakkaan ranteesta pulssin, joka kertoo asiakkaan senhetkisen terveydentilan erilaisine epä/tasapainotiloineen. Pulssista saamansa tarkan informaation perusteella konsultti antaa asiakkaalle ohjeita ja suosituksia epätasapainotilojen tasapainoittamiseksi. Ohjeet ovat poikkeuksetta yksinkertaisia, esimerkiksi nukkumaankäynnin aikaistamista tai jonkin ruoka-aineen välttämistä ruokavaliossa. Sen lisäksi terveyskonsultti saattaa suositella tiettyjen yrttivalmisteiden käyttöä riippuen asiakkaan epätasapainotilojen syvyydestä ja laadusta.

Maharishi ayurvedan mukaan pulssista löytyy informaatio ihmisen koko kehosta – sen kaikesta toiminnasta ja kulloisestakin tilasta. Perusteellisen koulutuksen saanut ja kokenut konsultti tai lääkäri tunnistaa asiakkaan pulssista tämän keho-mielityypin, kehon perustilan – prakritin – joka vallitsi mm. syntymän hetkellä ja jota erilaiset ympäristön ja elämäntapojen vaikutukset ovat vieneet epätasapainoon, vikritiin.

Tunnistamalla sekä prakritiin että vikritiin konsultti määrittelee yksilölliset ohjeet ja hoidot epätasapainotilojen ja ongelmien poistamiseksi. Maharishi ayurvedan lähtökohtana on sairauden syiden poistaminen, ei siis vain pelkkä oireiden hoitaminen. Noudattamalla terveyskonsultaatiossa saamiaan ohjeita asiakas alkaa tutustua uudella tavalla kehoonsa ja koko fysiologiaansa ja tutustuu myös maharishi ayurvedan keskeisimpään käsitteeseen – ennaltaehkäisyyn.

Pulssinluennan perusteella saadut yksilölliset ohjeet liittyvät ruokavalioon, päivärytmiin, yrttivalmisteiden käyttöön, musiikkiterapiaan, liikuntaan, jooga-asanoiden tekemiseen jne. Ruokavaliosuositukset perustuvat kullekin kehotyypille – Vatalle, Pittalle, Kaphalle tai näiden eri yhdistelmille – eri vuodenaikoina sopiviin ruokiin. Päivärytmi puolestaan auttaa ottamaan huomioon, mitä eri vuorokauden aikoina on suositeltavaa tehdä: ajoittaa esimerkiksi päivän pääateria keskipäivän tienoille ja mennä nukkumaan ennen ilta kymmentä unen hyvän laadun takaamiseksi.

Yhtenä keskeisenä tekijänä maharishin ayurvedassa pidetään kehon omaa kykyä parantaa itsensä. Pulssinluennalla sekä antamillaan ohjeilla terveyskontsultti myös auttaa asiakasta löytämään kehon oman kyvyn parantaa itseään. Se tarkoittaa halua päästä tasapainoon, kykyä alkaa kuulla kehon omian terveitä impulsseja, kykyä elää ennaltaehkäisevästi – siten, ettei vakavia, varsinaisiin sairauksiin johtavia epätasapainotiloja pääse syntymään. Tärkeintä on siis saavuttaa fysiologian, mielen ja tunteiden harmonia. Täydellinen tasapaino merkitsee täydellistä terveyttä, jonka vaalimisessa jokaisella on viime kädessä vastuu itsellään.

Lähde: Srilanka Ayurvedahoitola
Göran Löfström
http://www.srilanka.fi

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy