Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Äitiysneuvoloiden terveystarkastukset vähenevät
Äitiysneuvoloiden terveystarkastukset vähenevät

Äitiysneuvolan uudistetuissa suosituksissa terveystarkastuksia järjestetään 8-10 kertaa terveille raskaana oleville. Lisäkäynnit ovat mahdollisia, jos perhetilanne sitä vaatii.

Terveystarkastuksia järjestetään äitiysneuvolan uudistettujen suositusten mukaan raskausaikana ensisynnyttäjille vähintään yhdeksän ja uudelleensynnyttäjille vähintään kahdeksan kertaa.
 

Käynteihin sisältyvät lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus ja kaksi lääkärintarkastusta. Synnyttäneille järjestetään kaksi terveystarkastusta.

Molempien vanhempien osallistuminen lasta odottavan perheen laajaan terveystarkastukseen on ilahduttavasti lisääntynyt. Tämä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tuen tarpeiden varhaiseen tunnistamiseen ja tuen kohdentamiseen jo äitiysneuvola-aikana. Keskeistä on perheen kohtaaminen ja onnistunut vuorovaikutus. Näin voidaan lisätä perheiden luottamusta palveluiden toimivuutta kohtaan myös myöhemmissä vaiheissa, ja lisätä heidän turvallisuuden tunnettaan.

Uusi suositus käyntimääristä turvaa säännölliset määräaikaiset terveystarkastuskäynnit kaikille raskaana oleville ja synnyttäneille sekä yksilöllisen, tarpeen mukaisen seurannan. Aiemmissa äitiysneuvolan suosituksissa määräaikaisia terveystarkastuksia oli raskaana oleville 10-13.

Jokaisella äitiysneuvolakäynnillä arvioidaan raskaana olevan ja sikiön sekä perheen tuen tarve. Lisäkäyntejä tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Lisäkäynnin ja -tuen syy voi olla raskaana olevan terveydentila, aiemmat ongelmat raskaus- tai synnytyshistoriassa, nykyraskaudessa havaitut ongelmat, mielenterveys- tai päihdeongelmat, epäterveelliset elintavat tai perhe- ja elämäntilanteen vaikeudet.

Lähde. Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy