Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kuntoutus tukee näkövammaisen nuoren itsenäistymistä
Kuntoutus tukee näkövammaisen nuoren itsenäistymistä

Uudenlainen kuntoutuskurssi vahvisti näkövammaisten nuorten itsenäisen elämän taitoja.

Näkövamma on nuorelle syrjäytymisriski. Vammaisten nuorten sosiaalinen osallistuminen on tutkimusten mukaan ikätovereita vähäisempää ja ikätoverit eivät hyväksy heitä joukkoonsa yhtä helposti kuin näkeviä.
 

Meikäläistä metsästämässä -hankkeessa (2011–2012) pyrittiin kehittämään uudenlaista kuntoutusmallia, jonka avulla voidaan vahvistaa nuorten sosiaalisia ja itsenäisen elämän taitoja sekä kasvattaa nuorten osallisuutta ja vastuullisuutta omasta elämästään. Kuntoutus kesti vuoden ja siihen osallistui 15 nuorta.

Arviointitutkimuksen perusteella jokainen kurssille osallistuneista nuorista oppi joitakin itsenäisen elämän ja arjessa selviytymisen taitoja. Suurin osa nuorista rohkaistui jollakin tavalla omien asioidensa hoitamiseen tai oman elämänsä suunnittelemiseen.

Nuorten tavoitteiden toteutumista tukevan alueverkoston löytäminen ja aktivoiminen onnistui vaihtelevasti. Osa nuorten vanhemmista jäi tahtomattaan ilman kaipaamaansa tukea ja koki jääneensä nuoren kuntoutuksen ulkopuolelle.

Kuntoutusmallina Meikäläistä metsästämässä -kurssi on toimiva, joskin kehitettävää on mallin rakenteessa, verkkokuntoutuksessa ja vanhemmille tarjottavassa osuudessa. Oleellista on se, että kuntoutuksen sisältöjä ohjaavat nuorten omalle kuntoutukselleen ja elämälleen asettamat tavoitteet eivätkä kuntoutusmallille annetut yleiset tavoitteet ja etukäteen suunnitellut sisällöt.

Näkövammaiset nuoret, siinä missä muutkin nuoret, joilla on toimintakyvyn rajoitteita, tarvitsevat tukitoimia niin koulussa kuin muussa elämässään. Meikäläistä metsästämässä -kurssi on osoittanut, että näkövammaisten nuorten voimaantumista voidaan tukea ja heidän syrjäytymiskehitykseensä voidaan puuttua varsin pienin toimin.

Lähde: Kela

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy