Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Sekakäyttö yleistä huumeasiakkailla
Sekakäyttö yleistä huumeasiakkailla

Sekakäyttö on yleistä päihdehuollon huumeasiakkailla. Asiakkaista 58 prosentilla oli ainakin kolme ongelmapäihdettä.

Opioidit olivat kolmen ongelmallisemman päihteen joukossa 65 prosentilla asiakkaista, kannabis 49 prosentilla, stimulantit 41 prosentilla, rauhoittavat lääkkeet 41 prosentilla ja alkoholi 32 prosentilla huumeasiakkaista.
 

Päihdehuollon huumeasiakkaista kolme neljäsosaa on opioidien käyttäjiä. Opioidien käyttäjistä puolet (52%) käyttää ongelmallisesti myös rauhoittavia lääkkeitä (bentsodiatsepiineja) ja neljännes (27%) alkoholia. Näiden päihteiden sekakäyttö aiheuttaa eniten huumekuolemia Suomessa.


Lähde: Päihdehuollon huumeasiakkaat –tilasto

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy