Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Syömishäiriöt piinaavat nuoria naisia
Syömishäiriöt piinaavat nuoria naisia

Kuusi prosenttia nuorista suomalaisnaisista on kärsinyt syömishäiriöstä jossain elämänsä vaiheessa. Nuorilla miehillä syömishäiriöt ovat harvinaisia.

THL:n tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa, kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat 20-34-vuotiailla Suomessa.

 

Syömishäiriön sairastaneista kolmasosalla oli ollut laihuushäiriö eli anoreksia ja kolmasosalla ahmimishäiriö eli bulimia. Lisäksi yhdellä kolmasosalla todettiin tarkemmin määrittelemätön syömishäiriö, jossa voi olla piirteitä molemmista.

Syömishäiriö on nuorten naisten neljänneksi yleisin mielenterveyden häiriö masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden sekä päihdeongelmien jälkeen. Syömishäiriöön liittyy usein muuta psyykkistä oireilua. THL:n tutkimuksessa kahdella kolmasosalla todettiin syömishäiriön lisäksi joku mielenterveyden häiriö, yleisimmin masennus- tai ahdistuneisuushäiriö.

Syömishäiriöön sairastuneella on yleensä keskimääräistä parempi koulutus. Syömishäiriö ei heikennä ammatillista toimintakykyä, mutta aiheuttaa merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta ja usein vaikeuksia ihmissuhteissa.

Suurin osa sairastuneista saa hoitoa

Syömishäiriön sairastaneista lähes neljä viidestä oli jossain vaiheessa ollut hoidossa. Kuitenkin haastatteluhetkellä vain kolmasosa syömishäiriötä sairastavista oli hoidossa. Syömishäiriöitä on vaikea huomata terveydenhuollossa. Oireiden tunnistamiseen on kuitenkin kehitetty seulontamenetelmiä.

THL:n tutkimuksessa käytettiin syömishäiriöoireiden seulomiseen viiden kysymyksen SCOFF-mittaria. Syömishäiriön toteaminen vaatii kuitenkin tarkempia tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa syömishäiriödiagnoosi perustui mielenterveysalan ammattilaisen tekemään tutkimushaastatteluun ja potilaskertomuksen tietoihin.

Haastatteluhetkellä kaksi kolmasosaa syömishäiriön sairastaneista oli toipunut sairaudesta. Toipuneilla todettiin kuitenkin edelleen psyykkistä oireilua enemmän kuin tutkimukseen osallistuneilla terveillä henkilöillä.

Mielenterveystutkimus tehtiin vuosina 2003–2005 Terveys 2000 –tutkimuksen nuorten aikuisten otokselle. Mielenterveysoireilua selvittäneeseen kyselyyn vastasi yli 1 300 henkilöä, joista osa kutsuttiin tutkimushaastatteluun. Haastatteluun osallistui noin 550 henkilöä.

Lähde:THL

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy