Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Entistä harvempi kävi terveyskeskuksessa lääkärillä
Entistä harvempi kävi terveyskeskuksessa lääkärillä

 

Terveyskeskuskäynneistä yhä suurempi osa tehtiin muille ammattihenkilöille kuin lääkäreille vuonna 2011.

Lääkärikäyntejä kertyi yli 7 miljoonaa ja muiden ammattihenkilöiden luokse tehtiin käyntejä yli 21,6 miljoona. Kaikkiaan terveyskeskuskäyntejä tehtiin vuonna 2011 noin 29 miljoonaa.
 

Suun terveydenhuollon käynnit olivat edelleen pääasiasiassa käyntejä hammaslääkärin vastaanotolla. Terveyskeskusten suun terveydenhuollossa oli yhteensä yli 4,5 miljoonaa asiakaskäyntiä vuonna 2011.

Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin vuonna 2011 noin 151 000 asiakasta. He olivat keskimäärin 76-vuotiaita. Vuodeosastojen hoitopäivät vähenivät, varsinkin yli 75-vuotiailla naisilla. Yleisimmät vuodeosastohoidon hoitosyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet ja psykiatriset sairaudet.

Lähde: Perusterveydenhuollon raportti

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy