Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Työtä haittaava kipu ennustaa työkyvyttömyyseläkkeen riskiä
 Työtä haittaava kipu ennustaa työkyvyttömyyseläkkeen riskiä

Työtä haittaava tuki- ja liikuntaelimistön kipu ennustaa kohonnutta riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, osoittaa suomalainen kaksostutkimus.

Tutkimuksessa seurattiin yli 11 000 kaksosta 23 vuoden ajan. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Pain-lehdessä.
 

Työkyvyttömyyseläkeriskiä ennustavien seikkojen tunnistamisella on tärkeä merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle. Jokainen työkyvyttömyyseläke, joka voidaan välttää, säästää verovaroja ja inhimillisiä kärsimyksiä. Työtä haittaaviin kipuihin tuleekin suhtautua vakavasti ja niihin tulee puuttua ajoissa.

Tuki- ja liikuntaelinvaivat kuten selkäkipu ja olkavaivat ovat yleinen sairauspoissaolojen syy. Tutkimus osoitti, että yksinkertaisella kyselyllä voidaan selvittää tehokkaasti eläköitymisriskiä.

Työtä haittaavaa tuki- ja liikuntaelimistön kipua selvitettiin kysymällä, oliko tutkittavalla ollut kyselyä edeltävänä vuonna selkä-, hartia- tai niskakipuja, jotka olivat haitanneet työntekoa. Tutkittavat vastasivat kyllä tai ei erikseen selkää, niskaa ja hartioita koskien.

Vaikka kivun arviointitapa oli varsin yksinkertainen, se osoittautui vahvaksi tuki- ja liikuntaelindiagnoosien perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden ennustajaksi. Työterveyshuollot voisivat ottaa kysymyksen osaksi työhöntulotarkastusta. Näin tunnistettaisiin mahdollisimman aikaisin ne, joilla on riski eläköityä ennenaikaisesti sairauden vuoksi.

Kivun paikka ei vaikuttanut eläkeriskiin


Tutkimuksen mukaan riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle oli kohonnut riippumatta siitä, oliko kipua yhdessä vai useammassa kohtaa tai oliko työkyvyttömyyseläke myönnetty selkä- tai nivelrikkodiagnoosin perusteella. Työkyvyttömyysriskiin ei vaikuttanut myöskään se, oliko työtä haittaavaa kipua kerran vai toistuvasti.

Perheittäisyydellä, eli perimän ja yhteisen ympäristön vaikutuksella ei ollut vaikutusta yhteyteen. Myöskään muilla taustatekijöillä kuten päänsäryllä, kipu- tai rauhoittavien lääkkeiden käytöllä, tyytyväisyydellä elämään, koulutuksella tai siviilisäädyllä ei ollut vaikutusta havaittuun yhteyteen.

Lähde: Työterveyslaitos
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy