Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Työnantajan on selvitettävä työajoista johtuvat vaaratekijät
Työnantajan on selvitettävä työajoista johtuvat vaaratekijät

Uusi laki astuu voimaan 1. kesäkuuta. Työnantajan on jatkossa selvitettävä ja arvioitava myös työajoista johtuvat haitta- ja vaaratekijät.

Työtapaturmien sekä työperäisten vammojen ja sairauksien on todettu lisääntyvän, kun viikoittainen työaika ylittää 40 tuntia.
 

Tapaturmariskin suuruuteen vaikuttaa työajan keston lisäksi työn tauottaminen. Ottamalla huomioon työaikoihin liittyvät haitta- ja vaaratekijät voidaan tehokkaammin ehkäistä sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä lisätä työssä jaksamista.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy