Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Töiden uudelleenjärjestelyt ja työn epävarmuus stressaavat eniten
Töiden uudelleenjärjestelyt ja työn epävarmuus stressaavat eniten

Suomalaisille työntekijöille eniten työperäistä stressiä aiheuttavat töiden uudelleenjärjestely ja työsuhteen epävarmuus.

Stressaavaksi koetaan myös työn määrä sekä työtehtävien ja vastuiden epäselvyys työyhteisössä.
 

Tiedot ilmenevät juuri julkaistusta Euroopan työterveys- ja -turvallisuusviraston (Bilbao-virasto) tekemästä mielipidekyselystä, johon vastasi noin 550 suomalaista työntekijää. Yhteensä kyselyyn vastasi yli 16 000 työntekijää 31:stä Euroopan eri maasta. Euroopan laajuinen kysely tehtiin nyt kolmatta kertaa.

Työperäisen stressin syyt eurooppalaisille yhteisiä


Kun vastaajia pyydettiin nimeämään kuudesta vaihtoehdosta työperäisen stressin yleisin syy, 65 prosenttia valitsi töiden uudelleenjärjestelyn tai työsuhteen epävarmuuden. Työtuntien tai työn määrän valitsi 58 prosenttia ja työtehtävien ja vastuualueiden epäselvyyden 53 prosenttia.

Suomen tulokset ovat linjassa muiden Euroopan maiden tulosten kanssa, sillä työn uudelleenjärjestelyä tai epävarmuutta pidetään kaikkialla Euroopassa yleisimpänä työperäisen stressin syynä.

Työperäistä stressiä pitää työpaikallaan harvinaisena 49 prosenttia suomalaisista vastaajista, kun taas 38 prosenttia pitää sitä melko yleisenä ja vain 6 prosenttia erittäin yleisenä. Suomen tulokset poikkeavat jonkin verran koko kyselyn tuloksista: kaikista kyselyyn vastanneista työperäistä stressiä pitää harvinaisena 45 prosenttia, melko yleisenä 35 prosenttia ja erittäin yleisenä 16 prosenttia.

Suomalaisista vastaajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että stressi on työpaikalla hallinnassa. Luku on hieman korkeampi kuin eurooppalainen keskiarvo (54 prosenttia).

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy