Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Keski-iän lihavuus ennakoi raihnaista vanhuutta
Keski-iän lihavuus ennakoi raihnaista vanhuutta

Suomalaisista naisista ainoastaan 40 prosenttia ja miehistä 30 prosenttia ovat normaalipainoisia.

Tuore tutkimus osoittaa, että keski-iän lihavuus voi altistaa vanhuuden hauraus-raihnaus-oireyhtymän (HRO) kehittymiselle. Lihavuus ja sen liitännäissairaudet heikentävät suomalaisten terveyttä ja toimintakykyä.
 

Tutkimuksen mukaan keski-iässä ylipainoisilla henkilöillä (painoindeksi 25–29.9) oli yli kaksinkertainen riski ja lihavilla (painoindeksi 30 tai enemmän) viisinkertainen riski HRO:hon verrattuna normaalipainoisiin henkilöihin.

HRO on merkittävä vanhuusiän oireyhtymä, joka heikentää toimintakykyä ja lisää kuolemanvaaraa. Tyypillinen potilas on laiha, lihaksistoltaan surkastunut ja hitaasti – usein rollaattorilla – liikkuva vanhus. HRO arvioidaan usein viiden kriteerin avulla, joita ovat painonlasku, uupumus, heikko lihasvoima, hitaus ja vähäinen fyysinen aktiivisuus.

Vastoin yleistä käsitystä myös lihavilla vanhuksilla voi olla HRO. Näin ollen laihuus ja painonlasku eivät välttämättä ole ainoita HRO:n ilmenemismuotoja. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden ei tulisi automaattisesti pois sulkea HRO:n mahdollisuutta lihavilla vanhuksilla.

Yhteyttä keski-iän lihavuuden ja vanhuuden raihnaisuuden välillä voi selittää moni tekijä. Ensinnäkin lihavuuteen liittyvät liitännäissairaudet, kuten tyypin 2 diabetes sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, voivat altistaa HRO:n kehittymiselle. Lihavuuteen liittyy usein matalatasoinen tulehdustila ja hormonitoiminnan häiriöt, joilla on haitallisia vaikutuksia lihaksiston kuntoon. Myös vähäinen liikunta voi heikentää lihasvoimaa ja liikkumiskykyä, jotka ovat HRO:n keskeisiä elementtejä.

HRO:n tehokas hoito ja ehkäisy edellyttävät, että oireyhtymä tunnistetaan ja sen kehittymiseen puututaan mahdollisimman ajoissa jo avohoidossa. Keskeisiä hoitomuotoja ovat hyvä ravitsemus, erityisesti proteiinin riittävä saanti sekä lihasten voiman lisääminen. Laihdutusta ei suositella vanhuksille, mutta terveellistä painoa tavoitteleva elintaparemontti on suositeltavaa ylipainoisille ja lihaville keski-ikäisille.

Tutkimuksessa seurattiin yli tuhatta suomalaista työiästä vanhuuteen 22 vuoden ajan. Tutkittavat osallistuivat vuosina 1978–80 toteutettuun Mini-Suomi –tutkimukseen, jossa heille tehtiin perusteellinen terveystarkastus ja mitattiin painoindeksi. Heidän terveydentilansa ja toimintakykynsä mitattiin uudelleen 22 vuotta myöhemmin Terveys 2000 –tutkimuksen yhteydessä.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy