Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Vakavan palovamman hoito maksaa jopa puoli miljoonaa
Vakavan palovamman hoito maksaa jopa puoli miljoonaa

Vakavilla tapaturmilla on suuret vaikutukset kuntien talouteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama tutkimusryhmä selvitti ensimmäistä kertaa vakavien palovammojen hoidon kustannukset.

Yhden palovammapotilaan sairaalahoito voi maksaa jopa puoli miljoonaa euroa.
 

Kalleimpia ovat tulen liekeistä aiheutuvat nk. liekkivammat, joiden yhteen lasketut hoitokustannukset voivat nousta 5-6 miljoonaan euroon vuodessa. Suomessa sattuu vakavia palotapaturmia kaksinkertaisesti Ruotsiin tai Britanniaan verrattuna. Sairaalahoitoa vaativia liekkivammapotilaita on noin 300 vuodessa.

Liekkivamman uhri on usein humalassa

Vakavimmat palovammat syntyvät useimmiten asuntopaloissa ja niissä tapahtuu myös suurin osa palokuolemista. Tulipaloissa kuolee keskimäärin 80 henkeä vuodessa. Nuorempien ihmisten palovammat ovat vähentyneet ja lastenkin liekkivammat ovat harvinaisia. Sen sijaan yksinäisten, tupakoivien ja tapahtumahetkellä humalassa olleiden miesuhrien määrä pysyy jatkuvasti korkeana.

Liekkivammoja voi syntyä myös salamaniskun tai korkeajänniteiskun seurauksena vaatteiden syttymisenä ja kesäisin, kun ruokaa valmistetaan avotulella. Itsemurhia palojen avulla tehdään 5-10 vuosittain.

Liekkivammat vaikeimpia hoidettavia

Liekkivammat ovat syviä kolmannen asteen palovammoja, jotka vaativat leikkauksen. Asuntopalossa saatuihin liekkivammoihin liittyy myös hengityskaasujen ja hiilidioksidin aiheuttamia keuhkon myrkytyksiä. Sairaalahoito useine leikkauksineen kestää pitkään, jopa yli vuoden. On arvioitu, että noin kolmasosa liekkivammapotilaista palaa töihin 1-2 vuoden kuluttua tapaturmasta, mutta toinen kolmannes ei palaa enää työelämään lainkaan. Vaikeimpia tapauksia hoidetaan palovammahoitoon erikoistuneilla palovammakeskusten tehohoito-osastoilla Kuopiossa ja Helsingissä. Kaikkein vaikeimmin vammautuneista palovammauhreista joka kuudetta ei pystytä erikoistuneesta tehohoidosta huolimatta pelastamaan.

Liekkivammat ovat syvempiä kuin esimerkiksi kuuman nesteen aiheuttamat palovammat. Liekkivammoja saanut on leikattava päivystyksenä tai viimeistään päivän parin sisällä, että palanut kudos saadaan pois, koska palanut iho vaikuttaa hyvin haitallisesti koko elimistöön. Kun palanut iho saadaan poistettua, palovammapotilas muuttuu haavapotilaaksi, mikä on hoidon kannalta parempi tilanne.

Lähde. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy