Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Väestön vanheneminen ei ehkä aiheutakaan pelättyä sepelvaltimotautitapahtumien lisääntymistä
Väestön vanheneminen ei ehkä aiheutakaan pelättyä sepelvaltimotautitapahtumien lisääntymistä

Väestön ikärakenteen vanheneminen ei ehkä johda sepelvaltimotautitapahtumien määrän kasvuun tulevaisuudessa.

Näin todetaan tuoreessa FINAMI-tutkimuksessa, jonka uusimmat tulokset ilmestyivät huhtikuussa arvostetun Heart-lehden sähköisillä sivuilla.
 

Suomessa sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat lisäävät nopeasti iäkkäiden ihmisten osuutta väestössä. Koska sepelvaltimotaudin riski nousee voimakkaasti iän mukana, kehityksen on pelätty johtavan tapausten lukumäärän kasvuun ja terveydenhuoltojärjestelmän huomattavaan kuormittumiseen. Samaan aikaan akuuttien sepelvaltimotautitapahtumien eli sydäninfarktin, instabiilin angina pectoriksen ja sepelvaltimotautikuoleman ilmaantuvuus ja niistä johtuva kuolleisuus ovat olleet laskussa.

Tutkimuksessa ajanjaksolla 1997–2007 todettiin akuuttien sepelvaltimotautikohtausten ilmaantumisen vähentyneen vuodessa keskimäärin vajaat kaksi prosenttia (1,6 %) miehillä ja (1,8 %) naisilla. Kuolemat, jotka tapahtuivat 28 päivän sisällä ensimmäisen sydäninfarktin jälkeen, alenivat miehillä keskimäärin neljä prosenttia (4,1 %) vuodessa ja naisilla vajaa seitsemän prosenttia (6,7 %). Valtaosa 28-päivän kohtaustappavuuden alenemisesta johtui sairaalahoidon aikaisen kohtaustappavuuden vähenemisestä ja todennäköisesti aktiivisemmasta hoitopolitiikasta. Ilmaantumisen ja kohtaustappavuuden alenemisen yhteisvaikutuksen seurauksena akuuteista sepelvaltimotautitapahtumista johtuva kuolleisuus laski miehillä keskimäärin 4,5 prosenttia vuodessa ja naisilla vajaat viisi prosenttia (4,7 %).

Tutkimuksessa laskettiin akuuttien sepelvaltimotautitapausten määristä ennuste vuoteen 2050 saakka ottaen huomioon tiedot väestön ikärakenteen muutoksesta ja edellä mainitut tiedot kohtausten esiintyvyyden laskusta sekä ennusteen paranemisesta. Ennustemallin mukaan yli 65-vuotiaan väestön osuus kasvaa miehillä 74 prosenttia ja naisilla 54 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tästä huolimatta akuuttien sepelvaltimotautitapausten määrän ennustetaan laskevan miehillä nykyisestä lähes 12 000:sta vuotuisesta tapauksesta alle 6 000:een ja noin 10 000:sta lähes 6 000:en naisilla. Myös vakavan sepelvaltimotautikohtauksen sairastaneiden määrä laskee suurella todennäköisyydellä. Tapausmäärillä mitattuna sepelvaltimotautikohtausten esiintyvyyden huippu sivuutettiin Suomessa vuosina 1990–2000. Sen jälkeen tapausmäärät ovat vähentyneet ja suurella todennäköisyydellä vähenevät edelleen. Toisaalta on viitteitä siitä, että sydämen vajaatoiminnan ja rytmihäiriöiden määrä olisi samanaikaisesti lisääntymässä.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy