Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Harvat vanhemmat nostavat osittaista hoitorahaa
Harvat vanhemmat nostavat osittaista hoitorahaa

Kela maksaa osittaista hoitorahaa pääasiassa ensi- ja toisluokkalaisten vanhemmille.

Osittaisen hoitovapaan ja -rahan tarkoituksena on tehdä perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta helpompaa kuin kokoaikatyössä. Osittaista hoitorahaa nostaa kuitenkin vain harva siihen oikeutetuista.
 

Pääasiassa tukea nostavat ensi- ja toisluokkalaisten vanhemmat, vaikka sitä voi nostaa myös alle kolmevuotiaan lapsen perusteella.

Osittaista hoitorahaa käyttävät lähes yksinomaan äidit. Isien osuus tuen käyttäjistä on kasvanut, mutta varsin hitaasti. Kotihoidon tukea käyttävät melkein kaikki perheet vanhempainvapaajakson päätyttyä ainakin jonkin aikaa. Tuoreen selvityksen mukaan valtaosa osittaisen hoitorahan käyttäjistä on ensin ollut kotihoidon tuella ja siirtynyt sen jälkeen osittaiselle hoitorahalle. Osittainen hoitoraha on siis ennemminkin kotihoidon tuen jatke kuin sen vaihtoehto.

Alle kolmevuotiaiden kohdalla kotihoidon tuki aloitetaan usein heti vanhempainvapaakauden päätyttyä, ja osittainen hoitoraha kun lapsi on noin puolitoistavuotias. Pituudeltaan osittaisen hoitorahan jaksot ovat koululaisten kohdalla keskimäärin pari kuukautta pidempiä kuin alle kolmevuotiaiden kohdalla.

Osittainen hoitoraha on mahdollinen pääasiassa niille vanhemmille, jotka ovat olleet kokopäiväisessä työsuhteessa vähintään puoli vuotta, ja voivat vähentää viikoittaisen työaikansa alle 30 tuntiin. Monelta kotihoidon tuella olevalta kuitenkin puuttuu työsuhde eli he eivät olisi heti oikeutettuja kyseiseen vapaaseen, jos aloittavat kokoaikatyössä.

Suomessa tehdään osa-aikatyötä muita pohjoismaita ja Eurooppaa vähemmän. Esimerkiksi Ruotsissa osa-aikatyönteko on huomattavasti Suomea yleisempää. Ruotsin vanhempainvapaajärjestelmä on sekä joustavampi että huomattavasti pidempi kuin Suomen vastaava järjestelmä.

Suomen nykyisessä vanhempainvapaajärjestelmässä kaikki tukipäivät tulee käyttää tauotta niin kutsuttua isäkuukautta lukuun ottamatta, ja ehdot osa-aikaisuuteen vapaan ajalta ovat varsin tiukat. Lapsen hoitoon liittyvää tukijärjestelmää tulisikin kehittää kokonaisuus huomioon ottaen: vanhempainvapaajärjestelmä, päivähoito-oikeus ja lapsenhoidolliset etuudet ovat kaikki osa tätä kokonaisuutta.

Lähde: Kela

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy