Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Liikunta suojaa lapsia stressin
Liikunta suojaa lapsia stressin

Liikunta saattaa olla yksi keskeinen tekijä, joka auttaa lapsia pärjäämään stressaavissa tilanteissa, todetaan Helsingin yliopiston tutkimuksessa.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa on löydetty yhteys liikunnan ja stressihormonivasteiden välillä lapsilla.
 

Tutkimuksissa vähän liikkuvien lasten stressihormoni-kortisolin määrä kohosi huomattavasti sosiaalisesti stressaavan tilanteen seurauksena. Eniten liikkuvilla lapsilla kortisolitason nousua ei havaittu, tai se oli hyvin vähäistä.

Tulokset osoittavat, että liikunnalla saattaa olla merkitystä suojaavana tekijänä tavanomaisissa sosiaalisesti jännittävissä tilanteissa. Tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi esiintymiseen tai muihin haastaviin tehtäviin, joissa lapsi kokee olevansa muiden huomion kohteena, esimerkiksi koulumaailmassa tai harrastusten parissa, tai toimiessaan toisten lasten ja aikuisten kanssa. Paljon liikkuvien lasten fysiologinen stressireaktio jännittävissä tilanteissa on pienempi, jolloin ne saattavat olla lapselle vähemmän kuormittavia.

Suomalaistutkimuksessa mitattiin fyysistä aktiivisuutta ja syljen kortisolitasoja 8-vuotiailla lapsilla. Tutkimukseen osallistui 252 lasta. Heidän päivittäisiä liikuntatottumuksiaan mitattiin noin viikon kestävän seurantajakson aikana ranteeseen kiinnitettävän kiihtyvyysanturin avulla minuutin välein toistuvin rekisteröinnein. Stressihormonia, kortisolia, mitattiin lasten syljestä lyhyistä päässälasku- ja tarinankerrontatehtävistä koostuvan testin aikana.

Lapset jaettiin tutkimuksessa kolmeen ryhmään sen perusteella, miten paljon he keskimäärin liikkuivat päivittäin. Eniten liikkuvien lasten ryhmään kuului lapsia, jotka harrastivat voimakasta liikuntaa enemmän ja kauemmin kuin keskimäärin ja vähemmän liikkuvien ryhmien lapset.

On selvää, että psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin välillä on yhteyksiä, mutta taustalla vaikuttavia tekijöitä näiden yhteyksien välillä ei tunneta kovin hyvin. Nämä tulokset viittaavat siihen, että fyysinen aktiivisuus tukee psyykkistä hyvinvointia stressijärjestelmien reaktiivisuutta säätelemällä.

Lähde: Helsingin yliopisto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy