Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Yli puolet huumehoidon asiakkaista on päihteiden sekakäyttäjiä
Yli puolet huumehoidon asiakkaista on päihteiden sekakäyttäjiä


Huumeiden käyttö on pysynyt viime vuodet Suomessa melko vakaana. Vuodesta 2010 lähtien tilanne on kuitenkin osittain heikentynyt.

Opioidit olivat ensisijainen ongelmapäihde 59 prosentille hoitoyksikköihin hakeutuneista asiakkaista vuonna 2011. Viime vuosina lähes kaikki opioidien käyttö Suomessa on ollut lääkeopioidien käyttöä.
 

Sekakäyttö on edelleen yleistä: yli puolet huumehoidon asiakkaista kertoi käyttäneensä vähintään kolmea eri päihdettä.

Kannabiksen käyttö oli yleisin hoitoon hakeutumisen syy niillä, jotka eivät käyttäneet opioideja. Nuoret hakeutuivat hoitoon ensisijaisesti kannabiksen vuoksi.

Eurooppalaisen koululaistutkimuksen (ESPAD) mukaan 15–16-vuotiaista pojista 12 prosenttia ja tytöistä 10 prosenttia oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista vuonna 2011.

Tullin takavarikoimien muuntohuumeiden määrä on kasvanut viime vuosina. Muuntohuumeisiin liittyvää lainsääntöä on kehitetty ja kehitetään edelleen niin Suomessa kuin EU:ssa

Lähde: Huumetilanne Suomessa 2012

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy