Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Iäkkäille laajennettu ajoterveystarkastus - uudet lääkärinlomakkeet käyttöön helmikuussa
Iäkkäille laajennettu ajoterveystarkastus - uudet lääkärinlomakkeet käyttöön helmikuussa

Velvoite iäkkään henkilön laajennetun lääkärintarkastuksen tekemiseen on tullut voimaan uuden ajokorttilain säännösten myötä.

Laajennetun lääkärintarkastuksen tavoitteena on löytää ne kuljettajat, joiden ajoterveys on alentunut siinä määrin, että he eivät enää selviydy liikenteessä turvallisesti.
 

Laajennetussa lääkärintarkastuksessa otetaan huomioon ikääntymisen, sairauksien ja lääkitysten vaikutukset aisti-, kognitiivisiin ja motorisiin toimintoihin. Ajoterveyden arvioinnin tueksi voidaan käyttää kognitiivista suorituskykyä mittaavia erilaisia testejä ja menetelmiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ajoterveyden arvioinnissa käytettävien lääkärintodistusten kaavat ja laatii uuden lomakkeen käytettäväksi iäkkäiden laajennetussa lääkärintarkastuksessa.

Laajennettu lääkärintarkastus tehdään ensimmäisen kerran noin 70-vuotiaille

Ajoterveysvaatimukset on määritelty direktiivin ja ajokorttilain mukaan koskemaan ryhmää 1 ja ryhmää 2 erikseen. Ryhmän 1 ajokorttiluokilla voidaan kuljettaa mopoa, moottoripyörää ja henkilöautoa. Ryhmän 2 ajokorttiluokat koskevat kuorma-autoja ja linja-autoja. Taksinkuljettajiin sovelletaan ryhmän 2 terveysvaatimuksia.

Ryhmässä 1 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tulee tehtäväksi yleensä 70 - 75 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Ryhmässä 2 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten 68 - 70 -vuotiaana ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy