Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Perhepäivähoidossa yhä vähemmän lapsia
Perhepäivähoidossa yhä vähemmän lapsia

Perhepäivähoidon osuus on viimeisten kymmenen vuoden aikana laskenut tasaisesti. Vuonna 2011 kunnallisen perhepäivähoidon osuus oli 18 prosenttia.

Enemmistö eli hieman yli 74 prosenttia päivähoidossa olevista lapsista hoidettiin kuntien kustantamissa päiväkodeissa.
 

Päivähoidossa olevista lapsista runsas puolet on päiväkodeissa kokopäivähoidossa.

Suomessa oli 227 000 lasta päivähoidossa vuonna 2011. Kaikkiaan lähes 63 prosenttia suomalaisista 1–6-vuotiaista lapsista oli joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa. 3–5-vuotiaista oli päivähoidossa 74 prosenttia ja 1–2-vuotiaista 41 prosenttia. 

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy